Grijswatersysteem: gebruik je huishoudelijk afvalwater en bespaar

Bij een woning of collectieve hoogbouw is het goed mogelijk het water van bad, douche, lavabo of wastafel (en optioneel de wasmachine) te hergebruiken voor het doorspoelen van de toiletten en de dienstkranen voor niet-persoonlijke hygiënisch gebruik (tuinkranen bijvoorbeeld). Ook de wasmachine kan goed draaien op gerecycleerd grijswater.

Wat is grijswater en is het niet gewoon te vies?

Het water van het bad, de douche en de lavabo (wastafel) is natuurlijk gewoon vies. Maar was vies is kan gereinigd worden. Met behulp van een ingenieus systeem van meerdere soorten filters is GEP in staat er water van de maken dat heel goed hergebruikt kan worden voor alle toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.
Dit soort water wordt grijswater genoemd. Sommige mensen gebruiken de term ook voor regenwater maar dat is echt iets heel anders. Ook voor regenwater heeft GEP allerlei systemen. Grijswater is echter meer vervuild dan regenwater, maar toch tegelijk niet zodanig dat het niet meer te reinigen is. Hoewel niemand precies weet waarom het grijswater wordt genoemd is het goed mogelijk dat ‘grijs’ verwijst naar de troebele staat van het water waardoor het net lijkt alsof het een grijze kleur heeft.

grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling schema gep
grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling schema

De voordelen van het hergebruik van grijswater

Het recupereren van grijswater heeft enkele concrete voordelen die de aanschaf van een grijswatersysteem het overwegen waard maken.

Besparing op drinkwaterfactuur met recuperatie grijswater

In eerste plaats betekent recuperatie van grijswater een besparing op de drinkwaterfactuur. In een pand waar zo’n systeem is geïnstalleerd gaat men niet langer drinkwater gebruiken op die aftappunten waar drinkwater niet nodig is. De wasmachine, de wc’s en de tuinkraan hebben geen drinkwater nodig. Voor de eindgebruiker betekent dit een rechtstreekse besparing van 50 tot 60 liter water per persoon per dag.

Besparing op de rioolheffing

Een ander voordeel dat niet meteen in beeld is, heeft betrekking op lozingstaks ofwel de rioolheffing. Omdat het water van bad, douche, wastafel (en soms ook wasmachine) niet rechtstreeks afgevoerd wordt naar het riool wordt de taks of heffing uitgesteld. Het wordt eerst opnieuw gebruikt en resulteert per saldo in een lagere rekening.

grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling douche
grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling douchewater

Het GEP Tridentfilter

Hoewel een grijswatersysteem goed te combineren is met een regenwatersysteem, werkt het wel behoorlijk anders. Er is geen sprake van dakafvoer van regenwater bij een grijswatersysteem. Het beginpunt is het afvoerwater van de lavabo, bad en douche en eventueel de wasmachine. Dat water komt via een aparte afvoer terecht in een grijswaterinstallatie die zich onder de grond of in de kelder van bijvoorbeeld een appartementsgebouw bevindt.

Hoe werkt een regenwatersysteem?

Het water wordt middels een aparte afvoer naar dezelfde gepatenteerde Tridentfilters gebracht die GEP ook levert in zijn regenwatersystemen. Het Tridentfilter bestaat uit driehoeklamellen die haaks op de stroomrichting van het water staan waardoor water naar beneden gedwongen wordt de eerste grijswatertank in. Hier vindt een eerste scheiding plaat tussen vuil (haren, grovere bestandsdelen, etc.) en puur grijswater. Op de Tridentfilters zit een automatisch spoelsysteem dat deze filters met regelmaat schoonspuit zodat deze filters nagenoeg onderhoudsvrij zijn.

Biologisch filter

Waar het Tridentfilter een mechanisch filter is, bevindt zich in de tank een biologisch filter. Of beter gezegd, de eerste tank is in zijn geheel een soort filter. Hoe werkt dit? Aan de tank worden bacteriën toegevoegd die zich dankzij een periodieke beluchting gaan vermenigvuldigen. Zo ontstaat een goed biologisch evenwicht, een klein soort ecosysteem, waardoor in deze tank alle kleine zwevende delen opgelost worden.

Membraanfilter

Vervolgens wordt het water overgebracht in een tweede tank. Hier bevindt zich het hart van het grijswatersysteem: het membraanfilter. Dit is de derde filtering die op het water toegepast wordt. Membraanfiltertechnologie is relatief eenvoudig. Je hebt eigenlijk een lamellenfilter die in lagen op een cassette is aangebracht. Het water wordt door het membraan, dat minuscuul kleine gaatjes heeft, gezogen.
Daarmee komt het water dan in een derde tank, waar zich schoon grijswater bevindt. Het water is nu gerecycleerd en klaar voor hergebruik.

grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling membraamfilter
grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling membraamfilter gep

Mis niets en meld je aan op de nieuwsbrief

  Een dubbel afvoer- en aanvoersysteem

  Zowel bij een regenwater- als een grijswatersysteem heb je een tweevoudige aanvoer van water nodig. Op die aftappunten die gebruik maken van gerecycleerd water moet ook leidingwater aangesloten zijn voor het geval dat de watervoorraad in de tank uitgeput raakt.

  Dubbele afvoer

  Bij grijswatersystemen is er daarnaast een dubbel afvoersysteem nodig. Het toilet wordt uiteraard direct doorgespoeld naar het riool. Er is daarnaast een aparte afvoer van water voor de douche, het bad en de wastafel. Het grijswaterwater wordt dus gescheiden afgevoerd en naar het tanksysteem gebracht voor het filteringsproces.

  Dubbele aanvoer

  Er is ook een gescheiden aanvoersysteem. Er zijn een aantal aftappunten in huis waar direct schoon drinkwater uit de kraan moet komen. Daarnaast zijn er ook plaatsen waar de primaire waterkeuze het recupereerde grijswater is. Het gerecupereerde water wordt uit de derde tank met het gerecyclede  water gepompt naar het toilet, dienstkranen voor niet-persoonlijk hygiënische gebruik en soms ook de wasmachine.
  Er is dus een drinkwater circuit én een gerecycled water circuit net zo goed als er een directe afvoer naar het riool is én een afvoer van grijswater naar het grijswatersysteem.

  grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling installatie
  grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling installatietechniek

  Ook besparen met regenwater?

  Kan het water uit de keuken ook gerecycled worden met een grijswatersysteem?

  GEP adviseert om alleen het water van de badkamer en de wasmachine te recyclen en hergebruiken. Het water van de vaatwasser en de gootsteen is niet geschikt. Waarom? Omdat er gekookt wordt, zit er in het afvalwater van de keuken teveel vet. Zelfs met een vetvanger is het niet mogelijk om het zodanig te verwijderen dat het gefilterd kan worden.
  Er is een zeker vetresidu dat altijd overblijft en dat uiteindelijk negatieve gevolgen heeft voor het membraanfilter. Dit filter zal door het vet te snel verstopt raken en niet langer bruikbaar zijn.

  grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling installatie gwm watertank
  grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling installatie gwm watertanks

  Het reinigen van de filters van een grijswatersysteem

  Het verhaal over waarom afvalwater van de keuken niet geschikt is, brengt ons bij het onderhouden en reinigen van de filters. Een goed filter is van cruciaal belang voor een effectief grijswater systeem. Het betekent ook dat filters inderdaad vuil worden. Was dit niet het geval, dan zou je je af kunnen vragen of het filter wel wat deed.

  Automatisch onderhoud

  Het GEP grijswatersysteem heeft zoals hierboven uitgelegd een drietal filters: het Tridentfilter voor het grove vuil, een biologisch filter voor het afbreken van grove vuildeeltjes en het membraanfilter voor de laatste zuivering.
  Het Tridentfilter heeft een zelfreinigend sproeisysteem, terwijl de kwaliteit van het bacteriologisch ecosysteem van het biologische filter wordt gecontroleerd wanneer het besturingssysteem aangeeft dat de membraanfilters onderhoud nodig hebben.
  Het membraanfilter bevat zoals gezegd minuscule gaatjes. Het pompsysteem zuigt het water van de tank door het membraanfilter heen naar de schone tank. Bij dit proces houdt het membraanfilter ook daadwerkelijk het vuil tegen dat met het water meegezogen wordt.
  Het membraanfilter wordt gedeeltelijk automatisch onderhouden. Het besturingssysteem meet het aantal liters dat het filter moet filteren om aan zijn dagcapaciteit te komen. Wanneer die capaciteit niet meer gehaald kan worden, stuurt het besturingssysteem de beluchting aan. Daarmee wordt het membraan periodiek gereinigd.

  Handmatig onderhoud

  Wanneer nu het besturingssysteem detecteert dat dit te vaak moet gebeuren dan wordt automatisch een onderhoud aangevraagd bij GEP. Dit gebeurt geheel automatisch. De ervaring leert dat een onderhoud – afhankelijk van het bouwtype en het gebruik – één keer per 12 tot 18 maanden uitgevoerd moet worden.
  De onderhoudsbeurt van het membraanfilter is meteen aanleiding voor een inspectie van het biologisch filter. GEP controleert het biologisch leven en de slibvorming in de eerste tank. Wanneer dat in orde is, wordt het verder met rust gelaten. Indien nodig, wordt de eerste tank gereinigd en worden nieuwe bacteriën toegevoegd.
  Vervolgens is het de beurt aan het membraanfilter. Zoals bij veel van de producten van GEP, is dit een circulair systeem. Wie een nieuw systeem aanschaft, krijgt een nieuw membraanfilter. Wanneer we na 12-18 maanden het onderhoud gaan uitvoeren, krijg de klant een gereviseerd membraanfilter.

  grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling installatie
  grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling installatie gwm

  Waar wordt een grijswatersysteem zoal toegepast? 

  We verkeren in België in een situatie dat regenwatersystemen verplicht zijn (bij nieuwbouw en renovatie). Iedereen is er mee bezig en het wordt op grote schaal toegepast. Dit kan echter lastig zijn voor bijvoorbeeld appartementsgebouwen en andere vormen van hoogbouw waar maar een klein dakoppervlak beschikbaar is om regenwater op te vangen en te hergebruiken. Een regenwatersysteem is weliswaar verplicht maar het levert in dit soort  gevallen relatief weinig rendement op.
  In zulke situaties komen grijswatersystemen heel goed uit. Grijswater recuperatie is dan ook aan te raden voor collectieve hoogbouw, appartementen en co-housing projecten. De ongeveer 40 liter instroom in het systeem per persoon (komend van wastafel, bad en douche) per dag staat in goede verhouding tot de min of meer evenredige waterbehoefte van één persoon voor het gebruik van toilet en wasmachine in dezelfde periode. 
  Grijswatersystemen zijn dus met name geschikt voor projecten waarbij het dakoppervlak niet toereikend is om met regenwater de watervraag in het pand te dekken.

  De toepassing van een grijswatersysteem in combinatie met een regenwatersysteem of warmtewisselaar

  Een grijswatersysteem is heel goed te combineren met zowel een regenwatersysteem als een warmtewisselaar.

  Grijswater- en regenwatersystemen

  Een grijswatersysteem is heel goed te combineren met een regenwatersysteem. Het grijswatersysteem absorbeert als het ware het regenwatersysteem. Wanneer GEP aan het rekenen slaat om zo’n gecombineerd systeem te ontwerpen, wordt er eerst gekeken naar het dakoppervlak en dus de hoeveelheid regenwater dat dat oplevert. Vervolgens wordt er gekeken naar het aantal bewoners dat bijdraagt aan de opvang van regenwater. Daarna is het belangrijk te kijken naar de totale behoefte aan secundair niet-drinkbaar water.
  Het systeem neemt in eerste instantie regenwater op en schakelt bij een tekort over op grijswater. Wanneer dat dan nog niet voldoende is, wordt leidingwater, d.w.z. drinkwater, aangesproken.

  Grijswatersystemen en warmtewisselaars

  Grijswatersystemen zijn ideaal voor warmtewisselaars. Dat komt omdat grijswater vaak warm is. De warmtewisselaar wordt in de opvangtank geplaatst waar het grijswater na het Tridentfilter naar binnen stroomt. De wisselaar onttrekt de warmte aan deze tank en gebruikt die om er voor te zorgen dat er minder energie nodig is om sanitair warm water op de juiste temperatuur te brengen. De eerste tank van het grijswatersysteem functioneert dus een als een soort warmteput.

  grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling installatie gwm
  grijswater-waterrecycling-douchewater-recycling installatie gwm gep

  Geïnteresseerd?

  Wanneer jij een potentieel project hebt voor de recuperatie van grijswater staat ons team van ingenieurs ter beschikking om een ontwerp op maat te maken. Grijswatersystemen worden altijd op maat ontworpen. Dat betekent dat GEP bij het hele proces van ontwerp tot implementatie nauw betrokken is. GEP staat garant voor ontwerp, installatie maar ook onderhoud. 
  Ben je geïnteresseerd in een grijswatersysteem of heb je nog vragen? Maak dan een afspraak met GEP via onze website. Natuurlijk kun je ons ook gewoon bellen. We helpen je graag verder in je zoektocht naar het meest optimale grijswatersysteem.

  Klantenservice van 8.30 tot 17.00

  We staan je graag te woord bij vragen over onze producten, systemen of oplossingen.

  Marktleider met 25 jaar ervaring

  Wij adviseren, leveren, monteren en onderhouden voor particulieren, tussenhandel en overheden.

  Voor 14.00 uur besteld = vandaag verstuurd

  Bestel je voor 14.00 uur verzenden we jouw bestelling dezelfde dag.

  Neem contact op met GEP

  Heeft u behoefte aan informatie, advies of een systeem op maat? Berekening van het volume van de regenwaterput, of de capaciteitsberekening van uw regenwaterpomp? Een berekening volgens Breeam? Neem dan contact met onze adviseurs op en u ontvangt van ons een offerte voor uw specifieke watersysteem.

   Leave a Reply