Regenwater opvangen voor bedrijven en utiliteitsbouw

Regenwater opvangen biedt bedrijven en de utiliteitsbouw goede mogelijkheden om te besparen op leidingwater. Bij de utiliteitsbouw zijn regenwatersystemen uitermate geschikt voor scholen, rust- en verzorgingstehuizen, bibliotheken, enz. Dit omdat daar sprake is van een combinatie van groot dakoppervlak en een relatief grote waterbehoefte.
In industriële omgevingen is eveneens vaak sprake van een groot dakoppervlak. Hier kan water goed gebruikt worden voor industriële doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een wasstraat voor vrachtwagens of koelsystemen. Juist op plaatsen waar er een combinatie is van een hoog water verbruik én een groot dakoppervlak kunnen aanzienlijke besparingen op drinkwaterkosten gerealiseerd worden.

Regenwater gebruiken in industrie- en utiliteitsbouw

Een verzorgingstehuis biedt onderdak aan veel mensen. In de eerste plaats zijn er de bewoners maar er is ook verzorgend personeel dat dag en nacht aanwezig is. Een schoolgebouw is eveneens een plaats waar dagelijks grote groepen mensen samenkomen. Hetzelfde geldt voor een fabriek waar dag- en nachtploegen elkaar afwisselen. Al die groepen vertegenwoordigen een bepaalde watervraag, m.n. tijdens de pauzes.
Voor een aanzienlijk deel van die watervraag – meer dan 50% – is geen drinkwater nodig. De wc’s en urinoirs doorspoelen met drinkwater is geld weggooien. Aan gezien deze panden daken met een groot dakoppervlak hebben zijn alle voorwaarden aanwezig voor het hergebruik van regenwater in deze sectoren.
Zowel binnen de utiliteitsbouw als de industriële bouw kan het regenwater eenvoudig opnieuw gebruikt worden. De toiletten zijn reeds genoemd. Denk verder aan industriële wasmachines, koeltorens, airconditioning, culturele centra, bibliotheken, musea, stadskantoren, etc. Te denken valt ook aan schoonmaakploegen of kuisvrouwen die vaak dagelijks aan de slag gaan om panden in de utiliteitsbouw schoon te houden. Er is veel water nodig waarvoor drinkwaterkwaliteit geen voorwaarde is.
Ook voor de groenvoorzieningen rondom de panden bij de utiliteitsbouw is water nodig. Hoewel rondom panden bij industriële toepassingen in tegenstelling tot scholen en verzorgingstehuizen meestal minder groenvoorziening is, zijn daar vaak andere toepassingen te vinden voor het recycleerde regenwater die met de productieprocessen te maken hebben.

regenwater opvangen voor bedrijven
regenwater opvangen voor bedrijven

Flinke kostenbesparing door hergebruik regenwater bij industrie- en utiliteitsbouw

De investering voor een regenwatersysteem binnen de industrie- en utiliteitsbouw is naar verhouding klein in vergelijking met de particuliere markt waar GEP eveneens systemen voor levert. Hergebruik van regenwater kan daardoor een flinke kostenbesparing opleveren. Hoe zit dat precies?
Als het grote dakoppervlak van deze grote gebouwen afgezet wordt tegen de enorme waterbehoefte, blijkt dat er een enorme besparing op watergebruik mogelijk is. In de particuliere bouw moet voor elk klein dak een compleet regenwatersysteem worden aangelegd. Bij de industriële- en utiliteitsbouw is één groot systeem voor één groot dak alles wat nodig is. Eén opgeschaald regenwatersysteem is aanzienlijk goedkoper dan veel kleine.
Met andere woorden, omdat bij de utiliteitsbouw veel waterverbruik en een groot dakoppervlak samenkomen is er een relatief hoog rendement van een regenwatersysteem te realiseren. De kosten van zo’n systeem worden dus snel terugverdiend.

regenwater opvangen voor bedrijven
regenwater opvangen voor bedrijven

Maatwerk bij hergebruik regenwater door bedrijven

Bij hergebruik van regenwater in het bedrijfsleven komt het aan op maatwerk. Wanneer GEP een regenwatersysteem levert aan een partner in de industriële- of utiliteitsbouw, wordt er altijd eerst gekeken naar het beschikbare dakoppervlak.
Overigens is het ook belangrijk te weten wat voor daktype er is. Naast dakpannen bestaat dakbedekking ook vaak uit bitumen of EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer). Ook groene daken worden steeds populairder. Niet alle dakbedekkingen lenen zich voor het hergebruik van water.
Wanneer GEP de oppervlakte, het type en de functie van het dak kent, kan berekend worden hoeveel regenwater gemiddeld opgevangen kan worden.
Het gewenste volume van de regenwatertank is echter niet alleen afhankelijk van wat er mogelijk is met het dak. Er wordt ook altijd rekening gehouden met het verwachte gebruik in de gegeven situatie. Die behoefte varieert. Bij een school, bijvoorbeeld, moet je ook rekening houden met de vakanties omdat er dan geen leerlingen op school aanwezig zijn. In een rust- of verzorgingstehuis heb je daarentegen een veel constanter en regelmatiger gebruik.
GEP brengt voor iedere situatie een uniek advies uit dat precies past bij het dak én wat er onder het dak gebeurt.

regenwater opvangen voor bedrijven regenwaterputten
regenwater opvangen voor bedrijven regenwaterputten

Mis niets en meld je aan op de nieuwsbrief

  Onderdelen regenwatersysteem bedrijfsleven

  Een regenwatersysteem in het bedrijfsleven ziet er niet echt veel anders uit dan dat van een particuliere woning. Het systeem kent grotendeels dezelfde basisonderdelen. De opschaling vergt wel enige aanpassingen

  Werking filter in regenwatersysteem

  Eerst de werking van het filter in een regenwatersysteem. Het regenwater dat van het dak komt, wordt gefilterd met het Trident regenwaterfilter van GEP. Er is een watertank en vervolgens een pompsysteem voor de aflevering van water aan de aftappunten.
  De schaalvergroting die nodig is betreft vooral het vermogen van de pompen en de volumecapaciteit van de buizen en het filter. Het systeem moet robuust genoeg zijn om grootverbruik aan te kunnen. Het Trident filter kan daarbij enorme afmetingen aannemen, afhankelijk van de verwachte toestroom van regenwater. Het filteroppervlak wordt afgestemd op het hogere volume en hogere debiet om ervoor te zorgen dat al het water dat bij een flinke regenbui naar beneden komt ook daadwerkelijk naar de tank afgevoerd wordt. Ook wordt het filter op een grotere buis aangesloten dan bij een particuliere woning het geval is.

  Industrieel regenwatersysteem zelfvoorzienend door automatisch filtersproeisysteem

  Om een goede werking van het filter te garanderen is het automatisch filtersproeisysteem bij de systemen van GEP niet langer optioneel. Door dit filtersproeisysteem zijn industriële regenwatersystemen grotendeels zelfvoorzienend. Met enige regelmaat sproeit dit systeem al het vuil van de Trident filters. Ze worden daarom tegenwoordig standaard meegeleverd bij industriële- en utiliteitsbouwprojecten. Het sproeisysteem is aangesloten op het secundaire waternet, d.w.z. het regenwater. Dit werkt als volgt.
  De pomp die het water in de put uiteindelijk naar de aftappunten in het gebouw transporteert, heeft ook een speciaal aftappunt met een magneetklep en een timer. De timer stuurt de magneetklep aan die op gezette tijden opengaat. De pompgroep krijgt daardoor een drukval zodat er water gepompt wordt naar de filtersproeier die op zijn beurt het vuil van het Trident filter afspoelt. De momenten waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt kunnen door de gebruiker zelf ingesteld worden.
  Het mooie van deze sproeivoorziening is dat het regenwatersysteem, zoals hierboven reeds opgemerkt is, zelfvoorzienend is in het automatisch reinigen van het eigen filter. Dit betekent hoger rendement, weinig onderhoud én een extra garantie voor het goed functioneren van een belangrijke utiliteitsvoorziening in het pand.

  regenwater opvangen voor bedrijven regenwaterputten regenwatersysteem
  regenwater opvangen voor bedrijven regenwaterputten regenwatersysteem regenwatersysteem

  Ook besparen met regenwater?

  Opslag van het water bij industrie- of utiliteitsbouw

  Op het moment dat het regenwater het filter passeert, is het belangrijk dat er een rustige water toevoer naar de put of tank is voor de opslag van het water. Deze rustige toevoer is nodig om te voorkomen dat het water in beroering komt en sedimentatievuil van de bodem omhoog wervelt en zich vermengt met het zuivere water in het middengebied van de tank.
  In tegenstelling tot watertanks voor de particuliere woningbouw die vaak een volume hebben van 5000 tot 10.000 liter, zijn de watertanks voor de utiliteitsbouw veel groter. Het betreft dan eerder projecten met tanks van 20.000 tot 80.000 liter voor de stockage of opslag van regenwater.

  Pomp- en breaktanks voor industriële regenwatersystemen

  Er is hierboven al melding gemaakt van de pomp in de tank. Het is min of meer vanzelfsprekend dat er in de tank een pompsysteem aanwezig is om het water van de tank naar de aftappunten te transporteren. Dat soort pompsystemen zijn wel anders dan die GEP bij een particuliere woning gebruikt. Bij industriële- en utiliteitsbouw plaatst GEP vrijwel altijd een enkele of een dubbele toevoerpomp die in de regenwaterput wordt geplaatst.
  Deze pomp stuwt het water richting een industrieel omschakelsysteem dat kan wisselen tussen leidingwater en regenwater zonder dat deze twee watersoorten met elkaar in contact komen. Daar hoort een onderbrekingstank (of breaktank) van 570 liter bij. Die tank heeft een toevoer van de regenwaterpomp maar heeft ook een aansluiting voor het stadswater.
  Een niveausensor in de tank geeft een signaal aan het omschakelsysteem zodra er te weinig water in de tank aanwezig is. Er wordt dan tijdelijk overgeschakeld op stadswater. Zolang er voldoende water in de tank aanwezig is zal de toevoerpomp in de tank het regenwater naar de breaktank verpompen. Naast de breaktank staat dan meestal een druk-gestuurde of frequentie-gestuurd dubbel pompsysteem. De grootte en aard van het pompsysteem is uiteindelijk afhankelijk van het aantal aftappunten en het gebruik.

  Opgeschaalde regenwatersystemen voor de utiliteitsbouw

  Bij de opschaling van een regenwatersysteem van een particuliere woning naar een industriële situatie of utiliteitsbouw blijven de componenten grotendeels gelijk maar worden ze groter en zwaarder. Bovendien wordt er buiten de tank een extra enkel- of dubbelvoudig pompsysteem met breaktank toegevoegd.

  regenwater opvangen voor bedrijven regenwaterputten regenwatersysteem regenwatertank
  regenwater opvangen voor bedrijven regenwaterputten regenwatersysteem regenwatertanks

  Regenwatersystemen breed inzetbaar

  Het is hierboven al aangestipt. Er zijn heel brede toepassingen mogelijk met opgevangen regenwater van utiliteits- en industriële bouw, van toiletten tot toepassingen voor koeling. Maar het komt ook voor dat het ene pand weinig water nodig heeft maar toch veel opvangt terwijl een ander pand meer regenwater gebruikt dan het op kan vangen.

  Slimme uitwisseling regenwater tussen bedrijven

  Omdat er steeds meer bewustzijn komt op het gebied van hergebruik van regenwater, worden hier ook steeds meer vragen over gesteld. Er zijn situaties waarbij het water van het ene pand beschikbaar gesteld wordt voor een ander pand. GEP heeft al enkele projecten uitgevoerd waarbij het water van het ene bedrijf naar het andere werd vervoerd om aldaar installaties met het gerecupereerde regenwater te gaan koelen. Dit is een win-win situatie voor bedrijven én het milieu.

  Regenwater voedt de altijd aanwezige waterbehoefte

  Meestal hebben grote utiliteitsgebouwen zelf een grote waterbehoefte. De school met zijn dagelijkse gebruikspiek tijdens de schoolpauze is al eerder genoemd. Maar ook een industriële wasserij die industriële kleding wast gebruikt ontzettend veel water. Ook in het sport- en recreatiedomein is een grote waterbehoefte.
  Kortom, de vraag naar regenwatersystemen zal alleen maar groter worden. Voor bijna elke situatie, biedt hergebruik van regenwater nieuwe mogelijkheden.

  regenwater opvangen voor bedrijven regenwaterputten regenwatersysteem regenwatersysteem
  regenwater opvangen voor bedrijven regenwaterputten regenwatersysteem regenwaterput

  Wetgeving, regenwatersystemen en de industrie- en utiliteitsbouw

  Niet onbelangrijk is ook dat men met een industrieel regenwatersysteem van GEP voldoet aan de wetgeving rondom regenwater van het land waar het pand zich bevindt. Ook is het vaak mogelijk om op landelijk of gemeentelijk niveau subsidie aan te vragen. Daarnaast kan het hebben van een regenwater systeem helpen om bepaalde industriële certificeringen te behalen.

  Meer weten?

  Industriële systemen maakt GEP altijd op maat. Daar hebben wij een calculatiedienst voor. Via de website kun je met deze calculatie dienst in contact komen. Ben je geïnteresseerd in een regenwatersysteem voor je bedrijfspand of het pand van je organisatie of heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met GEP. Wij helpen je graag verder.

  Klantenservice van 8.30h tot 17.00h

  We helpen je graag bij vragen over onze producten, systemen of oplossingen en ondersteunen.

  Marktleider met 25 jaar ervaring

  Wij adviseren, leveren, monteren en onderhouden voor particulieren, groothandel en bedrijven.

  Breeam = Geen probleem

  Dient het regenwatersysteem conform de Breeam eisen ontworpen te worden? Geen probleem, GEP helpt graag.

  U wilt als bedrijf ook regenwater gaan opvangen?

  En u heeft behoefte aan advies of een offerte voor de opvang van regenwater bij uw bedrijf? Neem dan contact met onze adviseurs op voor een gesprek over het opvangen van regenwater bij bedrijven.

   Leave a Reply