Blog

Hemelwaterverordening met ledigingstijd

Hemelwaterverordening met ledigingstijd; het nut van een (grote) regenwaterput! Ons klimaat is aan het veranderen; het wordt warmer en we krijgen steeds vaker te kampen met extreem weer. We ervaren langere periodes van droogte, maar ook meer piekbuien en veel regenwater in een korte tijd. Het gevolg van deze extreme neerslag is, in combinatie met de verstedelijking, dat ons huidige watersysteem niet meer toereikend is om die grote hoeveelheden regenwater af te voeren zonder wateroverlast. Om een klimaatadaptief watersysteem te creëren, heeft de wetgever vastgelegd dat het gemeentelijk rioleringsplan een hemelwaterverordening moet bevatten. Deze geeft aan hoe er in de…

Hemelwaterverordening in België aangescherpt

Hemelwaterverordening aangescherpt in België De hemelwaterverordening in België zal worden aangescherpt. Grotere regenwaterputten en meer water dat moet infiltreren is één van de vele maatregelen waarmee de regering ons beter wil wapenen tegen de droogte en wateroverlast. Regenwater opvangen en hergebruiken wordt dus de regel, afvoeren wordt de uitzondering! Vanaf 02/10/2023 zal het bij grondige verbouwingen of nieuwbouw verplicht zijn om een regenwaterput van minstens 5.000 liter te plaatsen, ongeacht de dakoppervlakte. Maar wanneer de dakoppervlakte groter is dan 80 m², is een put van minstens 7.500 liter nodig. En wanneer je dak meer dan 120m² beslaat, dan is een…

childthemewp.com