Breektanks

Breektanks, of breaktanks, zijn beveiligingen die geplaatst worden tussen de watermeter en één of meerdere aftappunten. Breektanks worden ook wel disconnectietanks of onderbrekingstanks genoemd. Dergelijke breektanks worden toegepast waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is.

De belangrijkste reden voor het gebruik van breektanks of disconnectietanks is het voorkomen van vervuiling van het waterleidingnet door aanwezigheid van stoffen bij eventuele terugstroming van het water. Daarbij dient men o.a. te denken aan slachterijen, mortuaria, tandartspraktijken, tuinberegening, irrigatie, laboratoria, drinkwaterbakken voor (pluim)vee, autowasserettes, wasserijen etc.

Maar ook bij leidingsystemen met stilstaand water zoals sprinklersystemen, bluswater, etc. worden breektanks toegepast. Ook op plaatsen waar men stoffen toevoegt aan het water, zoals bijvoorbeeld antibiotica, is men verplicht een onderbrekingstank (breaktanks) te plaatsen tussen de drinkwateraansluiting en de binnen installatie.

YouTube video
breaktanks breektanks type AB onderbreking categorie 5 drinkwater

Breektanks type AB onderbreking

Breektanks met een vrije uitloop type “AB” voorzien in een permanente onderbreking tussen het laagste punt van de drinkwaterleiding en het hoogst waterpeilniveau in de breektank. Deze breaktank dient van een niet-ronde overloop voorzien te zijn. Deze drinkwaterbeveiliging is voor categorie 5 water, confom de EN1717, oftewel het oude Vewin werkblad 3.8

Breaktank AB Onderbrekingen
breaktank-type AA onderbreking categorie 5 drinkwater

Breaktanks type AA onderbreking

Breaktanks type AA zijn een terugstroombeveiligingen die voorzien in een vrije uitloop boven de rand. Dus eigenlijk is het niet zozeer een breektank, maar in de praktijk lijkt het meer op een trechter. Terugstromen van vuilwater (rioolwater) in het drinkwaternet is dankzij breaktanks dus uitgesloten. Ook dit type beveiliging is conform de EN1717 voor categorie 5 water.

Breaktank AA Onderbrekingen

Breektanks als veiligheidsbuffer

De breektank dient dus als veiligheidsbuffer, die voorkomt dat vervuild water terug kan stromen in het leidingnet. De veiligheid van het drinkwaternet is daarmee gewaarborgd voor iedereen. De verplichting tot toepassing van breaktanks is vastgelegd in de wet en kan worden gecontroleerd door het waterleidingbedrijf.

De breektank bestaat naast een drinkwateraansluiting ook uit een pomp die zorgt voor de benodigde waterdruk achter de onderbrekingstank. Het type en soort pomp is afhankelijk van het aantal en type aftappunten. (kranen, veebakken, sproeiers etc.) Een goede berekening door een deskundige is daarom noodzakelijk. Een te kleine pomp brengt te weinig druk en water en een te grote pomp leidt tot een onnodig energieverbruik en een te hoge investering.

Het volume van de breaktanks wordt niet enkel bepaald door de aftappunten en de pomp maar vooral door de drinkwatertoevoer. Die is op haar beurt weer afhankelijk van de waterdruk, leidingdiameter en vulkraan. Ook wat dat betreft is het dus zaak om het systeem juist te dimensioneren en door te rekenen. GEP is u daarbij graag van dienst.

Reinwaterkelders voor drinkwater

Een reinwaterkelder van GEP is een oplossing om de drinkwatertoevoer te “peak-shaven”. Dat wil zeggen dat als de watervraag en het wateraanbod sterk van elkaar af kunnen wijken een reinwaterkelder uitkomst biedt om serieuze kostenbesparingen door te voeren. Dat soort situaties doen zich met name voor op bijvoorbeeld vakantieparken of op bedrijventerreinen, eigenlijk overal waar tijdens piek-verbruik-uren een veel hogere watervraag is dan dat het drinkwaterbedrijf leveren kan. GEP levert verschillende volumes reinwaterkelders.

reinwaterkelder voor drinkwater

Toepassingsgebied Reinwaterkelders

Een reinwaterkelder is dus een waterreservoir dat wordt gebruikt om ook tijdens piekbelasting de levering van drinkwater te kunnen blijven garanderen. Op het moment dat de watervraag groter is dan de watertoevoer vanuit de drinkwaterleiding van het waterleidingbedrijf wordt de reinwaterkelder gebruikt als tijdelijke buffer. Een GEP pompsysteem zorgt er voor dat de waterdruk in het waterleidingnet op peil blijft. De reinwaterkelders zijn te vinden op plaatsen waar de waterlevering absoluut verzekerd moet zijn, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, campings, hotels, vakantieparken etc..

GEP Watermanagement

GEP timmert al meer dan twintig jaar aan de weg om de samenleving van de noodzaak van decentraal watermanagement te overtuigen. Inmiddels zijn we in staat vele oplossingen te bieden voor het ontwikkelen van een veilig duurzaam decentraal watersysteem. Zo zijn we gespecialiseerd in de opvang en zuivering van hemelwater, regenwater recycling, grijswater, breaktanks en intensieve en extensieve dakoplossingen.

Als producent van systemen voor decentraal watermanagement is GEP gespecialiseerd in de ontwikkeling van pompsystemen en besturingen. Zo is uiteindelijk het brede assortiment breaktanks ontstaan. Dit brede assortiment is geschikt voor projecten in de woning- en utiliteitsbouw.

Breektanks voorschriften

De uitvoering, aansluitingen en volume van een breektank kunnen sterk variëren per type. Het belangrijkste echter zijn de wettelijke eisen waar de breektank aan moet voldoen. Deze worden gehandhaaft door het waterleidingbedrijf en zijn vastgelegd in de Europese waterleidingtechnische norm, de EN1717. In België is dat vastgelegd in de technische voorschriften voor binneninstallaties, oftewel het repertorium, gepubliceerd door de Belgische federatie voor de watersector “Belgaqua”.

In Nederland geschiedt de publicatie via de waterwerkbladen van de KIWA. Voor deze specifieke materie geldt het waterwerkblad 4.2. De breaktanks die conform de reglementen en wettelijke vereisten geproduceerd zijn kan men eenvoudig herkennen aan de KIWA- en Belgaqua certificaten van de betreffende onderbrekingstanks. Daarmee weet men zeker dat men een breektank heeft die, in zowel België als Nederland, voldoet aan de reglementen en in alle opzichten veilig is.