Kennis door ervaring

Wij van GEP zijn al meer dan 20 jaar actief op het gebied van decentraal watermanagement. Zie hieronder onze gerealiseerde projecten met regenwater, grijswater, infiltratie en afvalwater. In de carrousel staat voor ieder type gebouw een mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Bekijk onze uitgelichte referentieprojecten en voorbeelden uit de praktijk

Regenwatergebruik bij scholen

Bij de nieuwbouw van een school is een regenwatersysteem met regenwaterputten eenvoudig toe te passen. Door het grote dakoppervlak, de grote buffercapaciteit van de regenwaterputten en het gegeven dat er in de weekenden en vakanties geen waterverbruik is, staan de regenwaterputten bij scholen eigenlijk nooit leeg.

Bovendien wordt bij scholen vrijwel al het water gebruikt voor toiletten. Andere waterverbruikers zoals douches, wasmachines en badkuipen zijn er meestal niet bij een school zodat het drinkwaterverbruik hoofdzakelijk door de toiletten wordt gespoeld. Dat kan perfect vervangen worden door gefilterd regenwater! Door te starten met regenwater opvangen zijn er serieus grote waterbesparingen bij scholen realiseerbaar. In de praktijk zelfs tot meer dan 85%.

Hogeschool Dronten

Een IRM® – 8 Watermanager, twee filterputten met Trident® 1.650 regenwaterfilters en vijf betonnen regenwaterputten zorgen ervoor dat alle wc’s in dit schoolgebouw gespoeld worden met gefilterd regenwater. In totaal wordt het regenwater van 3.000 m2 dakoppervlak opgeslagen in een waterbuffer van 100.000 Liter volume. Mooi voorbeeld regenwatersysteem bij school.

Schiedam ’s Gravelandcollege School

IRM® – 8 Watermanager met Trident® 1.650 regenwaterfilter en twee waterzakken van 20.000 liter. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor: toiletspoeling en tuinberegening.en IRM® – 8 Watermanager, twee filterputten met Trident® 1.650 regenwaterfilters en vijf betonnen regenwaterputten zorgen ervoor dat alle wc’s in dit schoolgebouw gespoeld worden met gefilterd regenwater. In totaal wordt het regenwater van 3.000 m2 dakoppervlak opgeslagen in een waterbuffer van 100.000 Liter volume.

Bredeschool Helmond

IRM® – 6 Watermanager met dubbele zelfaanzuigende pompen voorziet alle wc’s en urinoirs in de school van regenwater. Een Trident® 450 regenwaterfilter filtert het regenwater van het dak voordat het in de betonnen regenwaterput van 15.000 liter stroomt. Als die put leeg raakt schakelt de IRM® Watermanager automatisch over op drinkwater. Mooi voorbeeld regenwatersysteem bij een school.

School Wassenaar

Het gebouw van de internationale school in Wassenaar is uitgerust met een IRM® – 8 Watermanager. Het gefilterde regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling. Vanwege de hoge piekintensiteit (bij schoolpauzes) is hier een speciale dubbele regenwaterpomp geplaatst die cascade gestuurd is. Geheel is KIWA gecertificeerd.

Speelcentrum Eindhoven

Een IRM® – 6 Watermanager met twee zelfaanzuigende regenwaterpompen distribueren het gefilterde regenwater uit de betonnen regenwaterputten naar alle wc’s in het gebouw Een Trident® 1.650 regenwaterfilter zorgt voor de filtratie van het regenwater. Toestel is voorzien van een KIWA gecertificeerde AB onderbreking. Mooi voorbeeld regenwatersysteem bij een school.

Enschede Technohal Universiteit Twente

IRM® – 8 Watermanager met Trident® 1.650 regenwaterfilter en twee regenwaterputten van elk 15.000 liter. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling en koeling van het gebouw. Het Trident® regenwaterfilter is uitgerust met automatische filterreinigers die door de IRM® – 8 Watermanager aangestuurd worden. Dit minimaliseert het onderhoud.

School Leiden Boerhaavelaan

Het regenwatersysteem voor dit schoolgebouw bestaat uit een IRM® – 8 Watermanager, een ondergronds Trident® 1.650 regenwaterfilter en twee waterzakken van elk 15.000 liter. Deze waterzakken bevinden zich in de kruipruimte van de school. Het gefilterde regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling in de school. Mooi voorbeeld regenwatersysteem bij een school.

Den Bosch Helicon School

De toiletten worden conform Breeam WAT-5 voorzien van regenwater dat uit een betonnen regenwaterput, type Varitank Flexoline 1.650 van 20.000 liter komt. Mooi voorbeeld regenwatersysteem bij een school.

Artez Hogeschool Enschede

IRM® – 8 Watermanager met systeembesturing en LCD-display met dubbele pompen voorziet het schoolgebouw van regenwater. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor de automatische filterreiniging en de toiletspoeling. Een Trident® regenwaterfilter zorgt voor de filtratie van het regenwater. De waterberging bestaat uit een waterkelder van beton.

Veldhoven School

Deze school is voorzien van een IRM® – 8 Watermanager. Het regenwater wordt gebruikt voor de spoeling van de wc’s. Dit regenwatersysteem is Breeam gecertificeerd conform WAT-5. Mooi voorbeeld regenwatersysteem bij een school.

School Amsterdam

IRM® – 6 Watermanager met dubbele pompen en een waterzak van 20.000 liter maken het mogelijk dat het regenwaterwater van het dak gebruikt wordt voor de toiletspoeling in de school. De hal is voorzien van een educatief display waar de leerlingen kunnen zien wat het waterpeil is in de waterzak en hoeveel drinkwater er vervangen is door duurzaam regenwater.

Kindcentrum Hurdegaryp

Een IRM® – 8 Watermanager met Trident® 3.000 regenwaterfilter en vijf regenwaterputten van elk 20.000 liter zorgen ervoor dat het regenwater van het 2.800 m2 grote dak opgevangen, gefilterd en gebruikt wordt voor de spoeling van alle wc’s in het gebouw. Mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Vindt u niet de regenwatersysteem oplossing die u zoekt?

Regenwatergebruik bij kantoren

Regenwater dat op daken valt, is relatief schoon en kan, nadat het gefilterd is, in plaats van drinkwater gebruikt worden voor het spoelen van de wc of het besproeien van groen. Juist bij kantoren heeft dat zin, omdat vrijwel al het drinkwater gebruikt wordt voor toiletspoeling en tuin. Bij kantoorgebouwen met grotere dakoppervlakken is er dus veel potentie om regenwater op te vangen en te gebruiken.

De waterbesparing van een regenwatersysteem bij kantoren is aanzienlijk, omdat het overgrote gedeelte van het waterverbruik in kantoren voor toiletspoeling is. Daar komt bij, dat er voor bedrijven vaak fiscale voordelen gelden voor de opvang van regenwater.

De systemen van GEP zijn allen KIWA en Belgaqua gecertificeerd en worden al meer dan 20 jaar toegepast. Uiteraard ondersteunt GEP bij het ontwerp van het regenwatersysteem en heeft GEP een eigen service dienst die service contracten aan kan bieden zodat de bedrijfszekerheid van het regenwatersysteem optimaal is. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van kantoren met regenwatersystemen die GEP de laatste jaren gerealiseerd heeft.

Almelo Timberland kantoor

Toiletten worden voorzien van gefilterd regenwaterwater via de IRM® 8 – watermanager met ingebouwde regenwaterpompen. Regenwater wordt gefilterd met een Trident® regenwaterfilter en opgeslagen in betonnen regenwaterputten. Dit kantoor met regenwatersysteem is Breeam gecertificeerd. Mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Arentis Terneuzen

De IRM® 6 – Watermanager, met dubbele pompen, zorgt voor de waterdruk op de toiletten en schakelt over op drinkwater zodra de regenwatertanks leeg raken na een langdurige periode van droogte. Het Trident® regenwaterfilter zorgt ervoor dat het regenwater wordt gefilterd zodat de kwaliteit voldoende is voor de toiletspoeling.

ASN Bank Den Haag

IRM® 6 – Watermanager zorgt voor de distributie van het gefilterde regenwater naar alle toiletten in het gebouw. De kunststof regenwatertanks zijn inpandig geplaatst. Mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Beeld en Geluid Hilversum

IRM® 8 – Watermanager met Trident® regenwaterfilter en twee regenwaterputten van elk 15.000 Liter zorgen ervoor dat het regenwater gebruikt kan worden voor toiletspoeling van alle wc’s in het pand. Als de regenwaterputten vol zijn stromen ze over in infiltratiekratten zodat het overtollige regenwater rustig in de bodem kan sijpelen. Mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Liander Kantoor Duiven

Een IRM® – 8 Watermanager en Trident® 1.650 regenwaterfilter zorgen ervoor dat alle toiletten en urinoirs van gefilterd regenwater worden voorzien. Mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Floriade Venlo

IRM® – 8 Watermanager voorziet in de waterdistributie van regenwater naar alle wc’s
en urinoirs in het gebouw. Vanwege de relatief hoge opvoerhoogte zijn hier twee speciale pompen ingebouwd. De besturing voorziet tevens in de automatische filterreiniging van het Trident® regenwaterfilter om onderhoud te minimaliseren.

Nike Hilversum

De gehele sportcampus van Nike is verdeeld over vijf grote gebouwen. Elk gebouw heeft een eigen regenwatersysteem dat bestuurt wordt door een IRM® – hybride besturing. De druk op het watersysteem voor alle wc’s en urinoirs wordt verzorgt door de DPA-RC5, een cascadegestuurde werking van twee zelfaanzuigende regenwaterpompen.

ING bank Leeuwarden

Een IRM® – 6 Watermanager zorgt voor de distributie van gefilterd regenwater naar alle wc’s in het bankgebouw. Het regenwater komt van het dak van ca. 350 m2 en wordt eerst gefilterd met een Trident® 450 regenwaterfilter. Dit gefilterde regenwater wordt vervolgens opgeslagen in 4 binnentanks van 4.000 liter die in de kelder opgesteld staan.

Lidl Huizen

Het dak is aangesloten op een Trident® 450 regenwaterfilter. Een IRM® – 8 Watermanager zorgt voor de distributie van het gefilterde regenwater naar alle wc’s en urinoirs in het kantoorgebouw.

IKEA Delft

Een IRM®- 6 Watermanager zorgt bij de IKEA in Delft voor de waterdistributie naar alle toiletten. Dit gefilterde regenwater is afkomstig uit 4 regenwaterputten van beton, elk 7.500 liter groot. Voor deze regenwaterputten is een Trident® 1.650 regenwaterfilter opgesteld die het regenwater van ca. 1.500 m2 dakoppervlak filtert en schoon maakt.

Kantoor Stadskwartier Deventer

Een IRM® – 8 Watermanager met digitaal LCD display zorgt voor distributie van het gefilterde regenwater naar alle toiletten en urinoirs in het pand. Mooi gebouw en mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Duizel Agio

IRM® – 8 Watermanager met Varitank Flexoline van 20.000 Liter vormen het regenwatersysteem. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling in het kantoorgebouw. Duurzaam gebouw met mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Voorbeeld regenwatersysteem Rabobank Alkmaar

Het dak van het kantoorgebouw van de Rabobank is afgekoppeld, al het regenwater van het dak wordt gebruikt voor spoeling van de wc’s. Een IRM® – 8 Watermanager zorgt voor de distributie en waterdruk op alle toiletten en urinoirs in het gebouw.

Ziggo Leeuwarden; kantoor

Een IRM® – 8 Watermanager vormt het hart van het regenwatersysteem in dit kantoor. Het KIWA gecertificeerde regenwatersysteem zorgt voor de distributie van regenwater naar alle toiletten in het kantoorgebouw.

Kantoor Amsterdam Circle

IRM® – 8 Watermanager met filterschachten en een waterbassin van 60.000 liter dat zich in matrixboxen omwikkeld in een waterdichte folie bevindt. De filterschachten en de waterberging bevinden zich op de parkeergarage onder de binnentuin. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor spoeling van de wc’s en urinoirs en beregening van de tuin. Duurzaam gebouw met uniek voorbeeld regenwatersysteem.

Kantoor DHL Maastricht

Bij een nieuw distributiecentrum is een betonnen regenwaterput geplaatst, watersysteem is een mooi voorbeeld regenwatersysteem. Een IRM® – 3 Watermanager met Trident® regenwaterfilter maken het regenwatersysteem compleet. Gefilterde regenwater wordt gebruikt voor spoeling van de wc’s en urinoirs binnen het bedrijf.

Kantoor van Gelder Ridderkerk

IRM® – 8 Watermanager met Trident® 1.650 regenwaterfilter en betonnen Varitank van 15.000 liter maken het gebruik van regenwater voor wc-spoeling mogelijk. Mooi voorbeeld regenwatersysteem in een bedrijfsgebouw.

Kantoor Thales Hengelo

IRM® – 8 Watermanager met systeembesturing en lcddisplay met dubbele pompen voorziet het kantoorgebouw van regenwater. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor de toiletspoeling. Een Trident® regenwaterfilter zorgt voor de filtratie van het regenwater. De waterberging bestaat uit een regenwaterput van beton.

Kantoor boswachterij Ughulen

De boswachterij is een kantoorgebouw waarvan het dakoppervlak van ca. 400 m2 het regenwater via een Trident® regenwaterfilter loost in een grote waterzak van ca. 20.000 liter. Deze bevindt zich in de kruipruimte. Een energiezuinige IRM® – 1 Watermanager zorgt ervoor dat de waterleiding naar alle toiletten op druk blijft..

Kantoor Auping Deventer

Het kantoorgebouw van Auping is Breeam gecertificeerd en het regenwater wordt, conform WAT 5, afgekoppeld en via een IRM® – 5 Watermanager gebruikt voor wc-spoeling.

Kantoor Counterflow Geelen

Het kantoorgebouw is op basis van WAT-5 Breeam gecertificeerd. Mede door de IRM® – 5 Watermanager, Trident® 450 regenwaterfilter en kunststof binnentanks.

Kantoorgebouw The Edge Amsterdam

Een IRM® – 8 Watermanager met lcd-display zorgt voor de distributie van gefilterd regenwater naar alle wc’s in het gebouw. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. Regenwatersysteem is conform Breeam WAT-5 ontworpen.

Kantoor Unilever Wageningen

Op de campus van de universiteit Wageningen staat een nieuw gebouw met een regenwatersysteem dat bestaat uit een IRM® – 8 Watermanager, een Trident® 3.000 filterput en twee betonnen regenwaterputten van elk 20.000 liter. Het gefilterde regenwater wordt gebruikt voor alle wc’s en urinoirs in het gebouw.

Athlon Car Lease Almere

Het occasion lease centrum is voorzien van een regenwatersysteem. Het regenwater van het parkeerdak wordt afgevoerd naar een Trident® 1.650 regenwaterfilter. Het schone regenwater stroomt vervolgens in vijf bovengronds opgestelde regenwatertanks van kunststof van elk 4.000 liter. Gefilterde regenwater wordt gebruikt voor de carwash bij het leasebedrijf.

Greenpeace Amsterdam

IRM® – 3 Watermanager voorziet de wc’s in het kantoorgebouw van regenwater. Het opslagvolume bestaat uit 4 bovengrondse tanks van elk 750 liter die als communicerend vat geschakeld zijn.

Energy Groningen

In het licht van WAT-5 van Breeam is het kantoorgebouw uitgerust met een regenwatersysteem dat o.a. bestaat uit een betonnen regenwaterput met ingebouwd Trident® regenwaterfilter.

Kantoorgebouw Fugro Nootdorp

IRM® – 8 Watermanager met systeembesturing en lcddisplay met dubbele pompen voorziet alle wc’s en urinoirs in het kantoorgebouw van gefilterd regenwater. Uniek gebouw met mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Kantoorgebouw Transavia Schiphol

Een IRM® – 8 Watermanager met Trident® 3.000 filterput van beton maken het gebruik van regenwater voor de toiletspoeling in het kantoor mogelijk. Dit voorbeeld regenwatersysteem is Breeam gecertificeerd conform WAT-5.

Kantoorgebouw Triodos fase 2 Zeist

De tweede fase van de nieuwbouw van het bankkantoor is voorzien van een IRM® – 8 Watermanager. Het regenwater wordt gebruikt voor de toiletspoeling in het kantoor. Dit voorbeeld regenwatersysteem is Breeam gecertificeerd conform WAT-5.

Europees Octrooicentrum Rijswijk

Het kantoor is voorzien van een Hybride IRM® – besturing die het gehele regenwatersysteem controleert en bestuurt. De hybride binnentank wordt op peil gehouden met regenwater uit de prefab gestorte waterkelder.

Vindt u niet de regenwatersysteem oplossing die u zoekt?

Regenwatergebruik bij bedrijven, bedrijfsverzamelgebouwen en distributiecentra

Bij bedrijven, grote utiliteitsgebouwen en logistieke centra is de opvang en gebruik van regenwater erg nuttig. De grote daken leveren relatief veel regenwater, dat perfect gebruikt kan worden voor het spoelen van toiletten en voor bedrijfsprocessen. GEP produceert daarvoor verschillende regenwatersystemen.

Regenwateropvang bij bedrijven draagt op verschillende manieren bij aan het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress. De regenwatersystemen zijn per bedrijf altijd maatwerk en zijn afhankelijk van het dakoppervlak, bestaande riolering, beschikbare ruimte, grondwaterstand en de waterdoorlatendheid van de ondergrond. Voor bedrijven gelden vaak fiscale voordelen voor de opvang van regenwater, dus dat maakt een regenwatersysteem extra aantrekkelijk.

De systemen van GEP kenmerken zich door compleet uitgeruste regenwatertanks met speciale regenwaterfilters, regenwaterpompen en breaktanks met systeembesturing. De industriële regenwatersystemen van GEP zijn allen KIWA en Belgaqua gecertificeerd en worden al meer dan 20 jaar toegepast. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van bedrijven met regenwatersystemen die GEP de laatste jaren gerealiseerd heeft.

Bol.com fase 1 Waalwijk

Een IRM® – 8 Water manager voorziet alle wc’s van regenwater uit vijf betonnen regenwaterputten van elk 20.000 liter. aangesloten dakoppervlak is ca. 6.000 m2. Zeer mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Mooi voorbeeld regenwatersysteem.oorbeeld regenwatersysteem Hitachi Zaltbommel

IRM® 8 – Watermanager met Trident® 1.650 regenwaterfilter en twee regenwaterputten van elk 20.000 Liter. Regenwater wordt gebruikt voor wc’s.

Bedrijfsgebouw Gemeentewerf Eersel

Een IRM® 6 – Watermanager met LCD display en dubbele pompen zorgt ervoor dat alle kranen en wc’s voorzien worden van gefilterd regenwater. Het dakoppervlak van ruim 1.000 m2 is aangesloten op een Trident® 1.650 regenwaterfilter die in een betonnen regenwaterput van 15.000 Liter ingebouwd is.

Bedrijfsgebouw Berkel & Rodenrijs

Het dakoppervlak wordt afgekoppeld via een betonnen regenwaterput met ingebouwd Trident® regenwaterfilter. Het gefilterde regenwater dat zich in de regenwaterput bevindt wordt via een IRM® – 3 Watermanager gebruikt voor beregening van de tuin. Als de regenwaterput leeg raakt schakelt de besturing automatisch over op drinkwater.

Distributiecentrum Action Susteren

Het Dakoppervlak van 1.100 m2 is aangesloten op een Trident® 1.650 regenwaterfilter. Deze is ingebouwd in een regenwaterput van 20.000 liter van beton. Daar zijn twee extra regenwaterputten van elk 20.000 L aan gekoppeld. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. Een IRM® 8 – Watermanager zorgt ervoor dat alle wc’s en urinoirs in het pand gespoeld worden met regenwater.

Distributie Almere

Distributiecentrum in Almere is een IRM® – 5 Watermanager met zelfaanzuigende RC
regenwaterpomp geplaatst. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. Het regenwater van het gigantisch dakoppervlak wordt gefilterd en vervolgens gebruikt voor de toiletspoeling in het kantoorgedeelte.

Distributiecentrum Venlo

Het dak van een groot distributiecentrum is verdeeld in vier compartimenten. Elk deel is voorzien van een IRM® – 5 Watermanager die de toiletten in de kantoren voorziet van regenwater. Als de regenwatertanks, na een lange periode, leeg raken schakelt de Watermanager automatisch over op drinkwater, deze omschakeling is KIWA gecertificeerd.

Bedrijfsgebouw Naturepride Maasdijk

De wc’s worden in de lijn van Breeam WAT-5 gevoed met regenwater dat afkomstig is van de IRM® – 8 Watermanager met lcddisplay. Uniek gebouw met mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Bedrijfsgebouw Van Oers

Mooi voorbeeld regenwatersysteem. De wc’s worden in de lijn van Breeam WAT-5 gevoed met regenwater dat afkomstig is van de IRM® – 8 Watermanager met lcddisplay.

Distributiecentrum Jumbo Nieuwegein

De wc’s en urinoirs worden gevoed met regenwater door een regenwatersysteem dat bestaat uit een IRM® – 8 Watermanager, twee Trident® 3.000 regenwaterfilters en twee bovengrondse waterbassins van elk 38.000 liter.

Bedrijfsgebouw Morgo Zutphen

Het dakoppervlak wordt afgekoppeld via een betonnen regenwaterput met ingebouwd Trident® regenwaterfilter. Het gefilterde regenwater dat zich in de regenwaterput bevindt wordt via een IRM® – 3 Watermanager naar de toiletten in het bedrijf gevoerd. Dit regenwatersysteem heeft een ingebouwde KIWA gecertificeerde AB beveiliging.

Bedrijfsgebouw Saman Zierikzee

Saman Installatietechniek uit Zierikzee heeft in hun eigen pand een regenwatersysteem geplaatst. Het systeem bestaat uit een betonnen regenwaterput van 10.000 liter, geschikt voor zware verkeersbelasting. In deze tank staat een dompelpomp op de bodem die het gefilterde regenwater naar alle toiletten in het gebouw distribueert. De systeembesturing is een DBS regenwatersysteem van GEP.

Distributiecentrum Goodman Venlo

Het logistiek centrum is voorzien van een IRM® – 7 besturing met breaktank. Deze bestuurt en controleert het gehele regenwatersysteem. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. De waterberging wordt gevormd door twee Flexoline Varitanks van elk 15.000 liter.

Bedrijfsgebouw Chiquita

Bij dit bedrijfsgebouw staat een binnentank opgesteld. Deze tank heeft een ingebouwd Trident® tankfilter. Een IRM® – 3 Watermanager met zelfaanzuigende regenwaterpomp zuigt het gefilterde regenwater uit de binnentank en distribueert het naar alle wc’s in het kantoor. Als de binnentank leeg raakt schakelt het systeem automatisch over op drinkwater.

Vindt u niet de regenwatersysteem oplossing die u zoekt?

Zorginstellingen

Net als bij bedrijven en kantoren is de opvang en gebruik van regenwater erg nuttig. De grote daken leveren relatief veel regenwater, dat perfect gebruikt kan worden voor het o.a. spoelen van toiletten. GEP produceert daarvoor verschillende regenwatersystemen.


Regenwateropvang draagt op verschillende manieren bij aan het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress. De regenwatersystemen zijn per locatie altijd maatwerk en zijn afhankelijk van het dakoppervlak, bestaande riolering, beschikbare ruimte, grondwaterstand en de waterdoorlatendheid van de ondergrond.

De systemen van GEP kenmerken zich door compleet uitgeruste regenwatertanks met speciale regenwaterfilters, regenwaterpompen en breaktanks met systeembesturing. De industriële regenwatersystemen van GEP zijn allen KIWA en Belgaqua gecertificeerd en worden al meer dan 20 jaar toegepast. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van bedrijven met regenwatersystemen die GEP de laatste jaren gerealiseerd heeft.

Woonvoorziening Marine Den Helder

Drie IRM® – 8 Watermanagers staan verdeeld opgesteld over het gehele complex. Deze voorzien alle kamers van de manschappen van gefilterd regenwater voor de spoeling van de wc’s. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. Dat water is afkomstig van verschillende daken die het regenwater via Trident® regenwaterfilters afgeven aan de oude drinkwaterkelders die zich in de oude atoombunkers bevinden.

Zorgcentrum Naarden

Het dakoppervlak van een zorgcentrum in Naarden is compleet afgekoppeld. Al het regenwater wordt via een zelfaanzuigende IRM® – 6 Watermanager gebruikt voor: toiletspoeling en tuinberegening. De IRM Watermanager is een KIWA gecertificeerd toestel met dubbele pomp besturing met automatische omschakeling op drinkwater.

Woonzorggroep Andijk

IRM® – 6 Watermanager met toevoerpomp en Trident® 1.650 regenwaterfilter met betonnen regenwaterputten maken het mogelijk dat gefilterd regenwater gebruikt kan worden voor toiletspoeling en tuinberegening bij het zorgcomplex. Om het onderhoud te minimaliseren zijn de filters uitgerust met automatische filterreinigers.

Zorgboerderij Loenen

Een IRM® – 8 Watermanager met een Trident® 3.000 regenwaterfilter en twee betonnen regenwaterputten van elk 20.000 liter zorgen ervoor dat het gefilterde regenwater gebruikt kan worden voor de toiletspoeling en voeding van de koeien. Als de regenwaterputten vol zijn stromen ze over in matrix infiltratieboxen waar het regenwater langzaam in de bodem infiltreert. Mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Zorgcentrum La Valance Maastricht

Bij een zorgcentrum is een IRM® – 3 Watermanager met zelfaanzuigende RC-pomp gemonteerd. Dit KIWA gecertificeerde regenwatersysteem zorgt ervoor dat de waterleiding naar de aftappunten altijd in druk blijft voorzien, ook als de regenwatertank leeg raakt.

Dierenasiel Walcheren

Een IRM® – 5T Watermanager met zelfaanzuiger regenwaterpomp voorziet alle toiletten in het gebouw van regenwater. Dit besturingssysteem is KIWA gecertificeerd.

Boerderij Akkers van Altena Woudrichem

Een IRM® – 6 Watermanager met dubbele zelfaanzuigende regenwaterpompen voorziet alle toiletten en voederbakken in de stallen van regenwater. Dit besturingssysteem is KIWA gecertificeerd zodat de voederbakken van alle koeien direct aangesloten mogen worden, dus achter een AB beveiliging. De regenwaterputten zijn ondergronds geplaatst en van beton.

Vindt u niet de regenwatersysteem oplossing die u zoekt?

Overig


Regenwateropvang draagt op verschillende manieren bij aan het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress. De regenwatersystemen zijn per locatie altijd maatwerk en zijn afhankelijk van het dakoppervlak, bestaande riolering, beschikbare ruimte, grondwaterstand en de waterdoorlatendheid van de ondergrond.


De systemen van GEP kenmerken zich door compleet uitgeruste regenwatertanks met speciale regenwaterfilters, regenwaterpompen en breaktanks met systeembesturing. De industriële regenwatersystemen van GEP zijn allen KIWA en Belgaqua gecertificeerd en worden al meer dan 20 jaar toegepast. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van bedrijven met regenwatersystemen die GEP de laatste jaren gerealiseerd heeft.

Verticale Bos Eindhoven

De wc’s en urinoirs worden in de lijn van Breeam WAT-5 voorzien van regenwater dat afkomstig is van de IRM® – 5 Watermanager en een betonnen Varitank 325 Flexoline. Deze regenwaterput heeft een volume van 15.000 liter en heeft een gepatenteerde filterschacht met ingebouwd Trident® regenwaterfilter.

Gemeentehuis Doorn

De wc’s en urinoirs worden in de lijn van Breeam WAT-5 voorzien van regenwater dat afkomstig is van de IRM® – 5 Watermanager en een betonnen Varitank 325 Flexoline. Deze regenwaterput heeft een volume van 15.000 liter en heeft een gepatenteerde filterschacht met ingebouwd Trident® regenwaterfilter.

Bibliotheek Delft

De bibliotheek in Delft is bij de renovatie voorzien van een IRM® 6 – Watermanager. Een systeembesturing met dubbele pomp die alle toiletten voorziet van regenwater. Voordat het echter zover is wordt het regenwater eerst gefilterd met een Trident® regenwaterfilter met automatische filterreiniging. Gefilterde regenwater wordt gebruikt voor de toiletspoeling en uiteraard de automatische filterreiniging.

Zwembad Leidschendam

IRM® – 8 Watermanager met dubbele pompen voorzien alle toiletten en urinoirs van gefilterd regenwater. Dit regenwater komt van het 1.500 m2 grote dak en stroomt in het Trident® 1.650 regenwaterfilter. Het schone gefilterde regenwater wordt opgeslagen in twee betonnen regenwaterputten van elk 20.000 liter.

Rechtbank Zwolle

Het gerechtsgebouw in Zwolle is voorzien van een ondergrondse waterberging waarin twee dompelpompen opgesteld staan. Die vorderen het gefilterde regenwater naar de IRM® – 14 Watermanager. Deze besturing met digitaal lcd display controleert en bewaakt het gehele regenwatersysteem. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling in het gebouw.

Bioscoop Cinemec Nijmegen

IRM® – 8 Watermanager met dubbele pompen voorzien alle toiletten en urinoirs van gefilterd regenwater. Dit regenwater komt van het 1.500 m2 grote dak en stroomt in het Trident® 1.650 regenwaterfilter. Het schone gefilterde regenwater wordt opgeslagen in twee betonnen regenwaterputten van elk 20.000 liter.

Hotel Amsterdam

Een hotel in Amsterdam heeft een grijswatersysteem, niet te verwarren met een regenwatersysteem, dat het grijze water afkomstig van alle douches in de hotelkamers behandelt en filtert met behulp van membraam filters. Dit opgewerkte water wordt vervolgens gebruikt voor de toiletspoeling van alle wc’s in het hotel. Het water wordt dus gerecycled en twee keer gebruikt, eerst om mee te douchen en dan om het toilet te spoelen.

Burgers Zoo Arnhem

Een IRM® – 5 Watermanager met zelfaanzuigende RC-regenwaterpomp, een Trident® regenwaterfilter met een betonnen regenwaterput maken het gebruik van regenwater mogelijk bij een dierenverblijf in de dierentuin. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling en aftapkranen voor schoonmaak.

Crematorium Borne

Een regenwaterput kan ook fungeren als warmteopslag. In dit geval zijn er twee betonnen putten van elk 20.000 liter voorzien van een RVS warmtewisselaar. De restwarmte wordt in de put opgeslagen en gebruikt voor de verwarming van de aula in het gebouw. Duurzaam voorbeeld regenwatersysteem met energiefunctie.

Leeuwarden Watercampus

Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling. Tanks bestaan uit een binnentank die in de technische ruimte opgesteld staat.

Gemeentehuis Tytsjerksteradiel

Het gemeentehuis is voorzien van een IRM® – 8 Watermanager, een Trident® 1.650 regenwaterfilter en twee regenwaterputten van elk 15.000 liter. Als deze vol zijn infiltreert het overtollige regenwater via infiltratieboxen in de bodem, dus het dak is 100%
afgekoppeld. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling.

Brandweer Alkmaar

De IRM® 8 – Watermanager met dubbele regenwaterpompen zorgt voor de waterdruk op alle toiletten en urinoirs in het pand. De twee Trident® 1650 regenwaterfilters zorgen dat het regenwater van het dak van ruim 3.000 m2 goed gefilterd de regenwaterputten in stroomt. Deze regenwaterputten zijn van beton en elk 20.000 liter groot.

Gemeentehuis Budel

IRM® 8 – Watermanager met digitaal LCD-Display. Deze besturing voorziet niet enkel in de aansturing van de dubbele regenwaterpomp maar tevens in de automatische filterreiniger. Het Trident® regenwaterfilter is daarom uitgerust met filtersproeiers die de filterplaat automatisch schoon spuit Dat vermindert het onderhoud aanzienlijk. Gefilterd regenwater wordt bij dit gemeentehuis gebruikt voor toiletspoeling.

Gemeentewerf Drunen

Een hybride IRM® – systeembesturing met dubbele pompen voorziet alle kranen en toiletten van gefilterd regenwater. Een groot industrieel Trident® 3.000 regenwaterfilter zorgt voor de filtratie van het regenwater dat van het 3.000 m2 grote dak af komt stromen. Dit gefilterde regenwater wordt opgeslagen in vijf betonnen regenwaterputten van elk 20.000 liter.

Hotel Zonheuvel Doorn

Een IRM® – 6 Watermanager met dubbele regenwaterpompen en systeembesturing met lcd-display voorziet alle wc’s in het hotel van gefilterd regenwater. Dit regenwater is afkomstig van een dak van 400 m2 en stroomt via een Trident® 450 regenwaterfilter in een betonnen regenwaterput van 10.000 liter.

Muziekcentrum Amsterdam

Het regenwater van een dakoppervlak van ruim 2.500 m2 wordt via een Trident® 3.000
regenwaterfilter afgevoerd en in een waterbassin opgeslagen. Een IRM® – 8 Watermanager controleert en bestuurt het gehele systeem. Het gefilterde regenwater wordt gebruikt voor de toiletspoeling in het gebouw.

Truckwash Vlaardingen DFDS

Een IRM® – 8 Watermanager met Trident® 3.000 regenwaterfilter en 3 betonnen regenwaterputten zorgen ervoor dat al het regenwater van het dak gebruikt wordt voor de truckwash. De vrachtwagens op het terrein worden schoongemaakt in de wasstraat die voorzien wordt met gefilterd regenwater. Mooi voorbeeld regenwatersysteem.

Brouwerij Nijmegen

IRM® – HSP Watermanager met dubbele boosterpomp zorgt voor de verdeling van regenwater naar alle wc’s in het gebouw. De Breaktank is voorzien van een AA onderbreking en is in dat
kader KIWA gecertificeerd.

Restaurant Dieren

IRM® – 3T Watermanager met zelfaanzuigende RC regenwaterpomp. Het regenwater stroomt vanaf het 400 m2 grote dakoppervlak in een Trident® 450 regenwaterfilter. Het gefilterde regenwater wordt opgeslagen in een betonnen regenwaterput en wordt gebruikt voor de toiletspoeling in het restaurant.

Station NS Breukelen

Het regenwater van het dak van het perron gebouw wordt opgevangen en met een GEP buisfilter gefilterd. Het gefilterde regenwater wordt opgeslagen in een bovengrondse binnentank. In deze tank is een combipress drukdompelpomp gebouwd die de persleiding onder druk houdt. Het gefilterde regenwater wordt gebruikt voor schoonmaak van het perron.

Brandweer Hengelo

IRM® – 5 Watermanager met dubbele RC regenwaterpomp voorziet alle toiletten in het gebouw van regenwater. De besturing van de watermanager voorziet in een automatische omschakeling op drinkwater als de regenwaterput na een langdurige periode van droogte leeg raakt.

NS Station Naarden

Het regenwater van het dak wordt opgeslagen in vier binnentanks van elk 1.000 liter. Het regenwater wordt gebruikt voor schoonmaakwerkzaamheden op het station. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. De waterdruk en automatische omschakeling naar drinkwater, als de regenwatertanks leeg raken, wordt geregeld door de IRM® – 3 Watermanager.

Kringloopcentrum Soest

Het regenwatersysteem voor dit bedrijfsgebouw bestaat uit een IRM® – 3 Watermanager en een betonnen regenwaterput. Deze regenwaterput is voorzien van een ingebouwd Trident® regenwaterfilter. In dit specifieke geval is die voorzien van terugslagklep. Gefilterd regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling.

Gemeentehuis Doorn

De toiletten in het gemeentehuis in Doorn worden gespoeld met gefilterd regenwater. Filtratie van het regenwater geschiedt door een Trident® regenwaterfilter. Het gefilterde regenwater wordt opgeslagen in twee regenwaterputten van beton van elk 20.000 liter. In de technische ruimte van het gemeentehuis staat een IRM® – 8 Watermanager die het water naar alle wc’s en urinoirs distribueert.

Gemeentehuis Drachten

Het gemeentehuis van Drachten is voorzien van een IRM® – 8 Watermanager. Dit KIWA gecertificeerd regenwatersysteem bestaat uit een interne breaktank met AA beveiliging en een dubbele regenwaterpomp die alle wc’s en urinoirs voorziet van gefilterd regenwater.

Stadskantoor Eindhoven; fase 1

Een binnentank van 3.000 liter staat inpandig op een hoge verdieping opgesteld. Deze
regenwatertank is voorzien van een Trident® 150 regenwaterfilter. Mooi voorbeeld regenwatersysteem. Het gefilterde regenwater stroomt gravitair naar de toiletten op de lager gelegen verdiepingen.

Afvalbrengstation Huis ter Heide

De gemeentewerf in Huis ter Heide is voorzien van een IRM® – 3 Watermanager met ingebouwde zelfaanzuigende RC-regenwaterpomp. Dit toestel is KIWA gecertificeerd en voorzien van een ingebouwde AB beveiliging. Het gefilterde regenwater wordt gebruik voor de schoonmaak van de auto’s van de gemeentereiniging.

Appartementencomplex Klimmen

Alle toiletten in het appartementencomplex worden gevoed met gefilterd regenwater afkomstig uit twee regenwaterputten van beton van elk 20.000 liter. Deze regenwaterputten zijn opgesteld in de kruipruimte van het gebouw en voorzien van een Trident® 1.650 regenwaterfilter. De regenwatertoevoer wordt afgesloten door een motorkraan als de regenwaterputten vol zijn.

Restaurant Mareveld

Een IRM® – 5 Watermanager met zelfaanzuigende RC-regenwaterpomp voorziet alle toiletten in het restaurant van regenwater. Dit besturingssysteem is KIWA gecertificeerd en heeft een ingebouwde AB beveiliging. Een Trident® regenwaterfilter zorgt voor de filtratie van het regenwater. De waterberging bestaat uit een betonnen regenwaterput van 20.000 liter.

Groot Speijk Oisterwijk

Een IRM® – 5 Watermanager met zelfaanzuigende RC-regenwaterpomp voorziet alle toiletten in het gebouw van regenwater. Dit besturingssysteem is KIWA gecertificeerd.

Bed & Breakfast Fort Vuren

Een IRM® – 3 Watermanager met zelfaanzuigende regenwaterpomp voorziet alle toiletten in de bed and breakfast. Het regenwater stroomt via oude zandfilters in de oude waterkelders van het fort. Via de drijvende aanzuiging zuigt de, KIWA gecertificeerde, regenwaterpomp het water uit de oude waterkelders.

Schaatsbaan 11 steden Leeuwarden

Bij de schaatsbaan in Leeuwarden wordt het restwater van de baanreiniging tijdelijk opgeslagen in een waterbekken. Dit water wordt met een IRM® – 3 Watermanager gebruikt voor schoonmaakwerkzaamheden rondom de ijsbaan.

Volvo dealer Hengelo

De toiletten worden conform Breeam WAT-5 voorzien van regenwater dat uit een platte kunststof regenwatertank, type Neoline komt.

Outletcenter Roermond

Een IRM® – 8 Watermanager met dubbele RC regenwaterpompen voorziet alle toiletten in
het winkelcentrum van regenwater. Een Trident® 450 regenwaterfilter zorgt voor de filtratie van het regenwater. De waterberging bestaat uit een betonnen regenwaterput van 20.000 liter, in dit specifieke geval is die versterkt voor zeer zwaar verkeer.

Vindt u niet de regenwatersysteem oplossing die u zoekt?

INDUSTRIËLE IRM® – REGENWATERSYSTEMEN MET ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMP

GEP levert regenwatersystemen voor de utiliteits- en industriebouw. Daarbij onderscheiden we in principe twee soorten systemen, de zelfaanzuigende regenwatersystemen en de regenwatersystemen met toevoerpomp. De zelfaanzuigende uitvoeringen zijn gemiddeld genomen geschikt voor gebouwen met een maximaal debiet tot 14 m3/h. De IRM® Watermanagers types 6, 7, 8 en 14 zijn dergelijke systemen. Vanwege de bedrijfszekerheid is de pompcapaciteit dubbel uitgevoerd en hebben deze systemen een geïntegreerde omschakeling op leidingwater. Bij onvoldoende regenwater in de regenwaterput wordt er leidingwater in de interne breaktank toegevoerd. De grote regenwaterputten worden dus niet met kostbaar leidingwater gevuld. De IRM®-Watermanager levert dus meer waterbesparing en garandeert een hogere bedrijfszekerheid dan traditionele systemen met drinkwaterbijvulling in de regenwatertank en slechts één pomp . Uiteraard zijn al deze toestellen KIWA- en Belgaqua gecertificeerd. De IRM® Watermanager controleert, bewaakt en bestuurt dus het gehele regenwatersysteem en waarborgt een continue hoge bedrijfszekerheid.

INDUSTRIËLE IRM® – REGENWATERSYSTEMEN MET HYBRIDE TANK EN TOEVOERPOMP(EN)

De regenwatersystemen van GEP die uitgerust zijn met een toevoerpomp zijn geschikt voor de relatief grote regenwatersystemen in de utiliteitsen industriebouw. Daarbij valt te denken aan debieten tot 100 m3/h. De IRM® Watermanagers 8, 10, 14 en 25 zijn dergelijke systemen. Deze IRM® Watermanagers bestaan uit een stalen kast met geïntegreerde breaktank en dubbel pompsysteem. Deze breaktank krijgt water toegevoerd vanuit de regenwatertank middels een toevoerpomp. De dubbele pompinstallatie in de IRM® Watermanager voorziet de tappunten van voldoende waterdruk. Bij onvoldoende regenwater in de regenwatertank wordt er leidingwater in de breaktank toegevoerd. De grote regenwaterputten worden dus niet met kostbaar leidingwater gevuld. De IRM® Watermanagers leveren dus meer waterbesparing en garanderen een hogere bedrijfszekerheid dan de systemen met drinkwaterbijvulling in de regenwaterput. Daarnaast voorzien de IRM® Watermanagers in een automatische aansturing van de automatische filterreinigers op de Trident regenwaterfilters. Uiteraard zijn al deze toestellen KIWA- en Belgaqua gecertificeerd. De Watermanager controleert, bewaakt en bestuurt dus het gehele regenwatersysteem en waarborgt een continue hoge bedrijfszekerheid.

Klantenservice van 8.30h tot 17.00h

We staan je graag te woord bij vragen over onze producten, systemen of oplossingen.

One Stop Shop

GEP biedt een totaaloplossing. Dus rechtstreeks kopen bij diegene die engineert.

Eigen servicedienst

GEP heeft een eigen servicedienst om te ondersteunen bij projecten, inbedrijfnames, service en onderhoud.

Neem contact op met GEP

Heeft u behoefte aan informatie, advies of een systeem op maat? Berekening van het volume van de regenwaterput, of de capaciteitsberekening van uw regenwaterpomp? Een berekening volgens Breeam? Neem dan contact met onze adviseurs op en u ontvangt van ons een offerte voor uw specifieke watersysteem.