Alles over vuilwaterpompen: types, gebruik en advies

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over vuilwaterpompen. GEP heeft een breed assortiment vuilwaterpompen van vele verschillende types en uitvoeringen. Van klokpompen, dompelpompen, dweilpompen tot rioolpompen. Dus wil je een vuilwaterpomp kopen en heb je hulp nodig bij het kiezen? Lees dan onderstaande pagina met uitleg over de verschillende pompen en de werking hiervan.

Inhoudsopgave:

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste vuilwater
pomp?

Wat zijn vuilwaterpompen?

Een vuilwaterpomp is een dompelpomp die gebruikt wordt om afvalwater weg te pompen. Daarbij zijn er vele soorten afvalwater, in principe is dat met vaste deeltjes vervuild water, waaronder ook rioolwater. Maar denk ook aan water met agressieve stoffen of water bij wateroverlast en overstromingen. Deze vuilwaterpompen zijn in principe ontworpen om water te verpompen dat tot 50% vaste stof in gewicht bevat. Vuilwaterpompen worden meestal gebruikt in toepassingen waar het water van de ene plaats naar de andere plaats verpompt moet worden, zoals bijvoorbeeld in een rioolwaterzuiveringsinstallatie, pompput of bij het wegpompen van overstromingswater uit een kelder.

vuilwaterpompen productieproces fabriek

Hoe werkt een vuilwaterpomp?

Een vuilwaterpomp wordt normaliter ondergedompeld in vuil water of afvalwater. Vandaar wordt een vuilwaterpomp ook vaak dompelpomp genoemd. Maar een vuilwaterpomp kan ook gedeeltelijk in het water gezet worden, dat hangt af van het type en uitvoering. Aan de onderkant van de vuilwaterpomp zit een aanzuiging waarmee het vuile water rechtstreeks de pomp in wordt gezogen. Doorgaans is dit water ook het medium dat de pomp koelt zodat je kunt stellen dat vuilwaterpomp over het algemeen geschikt zijn voor continue langdurig gebruik. Het vuilwater gaat vervolgens door de pomp, via de afvoer naar buiten. De aard van de vervuiling, de grote van de vuildelen, de hoeveelheid water die achter blijft, de opvoerhoogte en het aantal liter dat per minuut verpompt kan worden zij allemaal factoren die van pomp tot pomp verschillen.

Wanneer gebruik ik een vuilwaterpomp?

Een vuilwaterpomp wordt doorgaans gebruikt om water of vervuild afvalwater te verpompen naar hogere of verder gelegen punten. Daarbij wordt de vuilwaterpomp onder water geplaatst in een rioolput, pompput, pompschacht, tank of kelder. Doordat de vuilwaterpompen onder water geplaatst worden is er minder risico op lekkages en zijn de pompen vrijwel geluidloos. Dit maakt de dompelpompen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen en andere situaties waar geluidsoverlast beperkt moet worden.

De keuze voor type en uitvoering vuilwaterpomp hangt af van soort vervuiling, daarbij maken we onderscheid in chemische agressiviteit van het water, soort vervuiling zoals bijvoorbeeld zand of fecaliën houdend water (rioolwater) maar ook de partikelgrootte van de vervuiling.

YouTube video

Toepassingsgebieden van een vuilwaterpomp

Een vuilwaterpomp wordt veel gebruikt in de installatietechniek als onderdeel van het rioleringssysteem. Daar worden vaak pompputten gebruikt met één of meerdere vuilwaterpompen die het rioolwater naar het riool verpompen. Maar vuilwaterpompen worden ook vaak toegepast  in de bouw, waar na regenval of bij grondwater waterplassen in de bouwput kunnen ontstaan die de voortgang van het bouwproject vertragen. Daar wordt dan vaak tijdelijk een vuilwaterpomp geplaatst. Bij thuissituaties worden vuilwaterpompen vaak gebruikt om met vuilwater ondergelopen kelders, of vijvers leeg te pompen. En dan worden vuilwaterpompen ook vaak gebruikt om septische putten of regenwatertanks leeg te pompen.

Heb je een vraag over vuilwaterpompen?

Stel hem dan! Je ontvangt binnen 24 uur antwoord van een pomp specialist.

Eric specialist en adviseur van Gepwater

Het verschil tussen dompelpompen en oppervlaktepompen

Het verschil tussen dompelpompen en oppervlaktepompen zit eigenlijk al in de naam. De dompelpompen wordt ondergedompeld in het water geplaatst en de oppervlaktepompen staan droog, boven het wateroppervlak, opgesteld. Zowel de oppervlaktepompen als de vuilwaterpompen zijn qua materiaal vaak gelijk, zo wordt er qua materiaal vaak gietijzer of RVS toegepast. Bij de dompelpompen zien we, zeker bij de huishoudelijke dompelpompen, ook vaak kunststof. In het algemeen geldt dat zowel de dompelpompen als oppervlaktepompen geschikt zijn voor residentiële en industriële toepassingen.

dompelpomp voor hoge druk, lange persleidingen
dit is een oppervlakepomp geen dompelpomp en zeker geen vuilwaterpomp

Heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste vuilwaterpomp?

Stel je vraag hier! De ingenieurs van GEP ontzorgen je volledig.

Hemelwaterverordening amsterdam adviseur fred prins gepwater

Het belang en voordeel van een vuilwaterpomp

Het belangrijkste belang van een dompelpomp is de degelijkheid en betrouwbaarheid. Kies daarom altijd voor een vuilwaterpomp waarbij de pompmotor en de elektrische componenten volledig omsloten zijn een waterdicht compartiment, het liefst in een oliegevuld compartiment, waardoor de pomp volledig onder water kan werken. Dankzij deze bouwwijze kan er geen water binnendringen zodat de bedrijfszekerheid van de pomp het grootst is.

vuilwaterpompen kopen voor duurzaamheid en efficiëntie

Belang van duurzaamheid en efficiëntie 

Het spreekt voor zich dat iedere vuilwaterpomp een eigen pompkarakteristiek heeft met niet alleen een eigen capaciteit en een eigen opvoerhoogte maar ook een eigen energieverbruik. Dat pompkeuze voor in welk type vuilwaterpomp geïnvesteerd moet worden moet daarom zorgvuldig bepaalt worden, het gaat immers niet alleen om de investering maar de aankoopprijs en de operationele bedrijfskosten bepalen uiteindelijk wat een vuilwaterpomp echt kost. En daar komt service, beschikbaarheid van onderdelen, recyclebaarheid van de vuilwaterpomp en de levensduur van de dompelpomp nog bij. Daarom is duurzaamheid en efficiëntie van groot belang bij de juiste keuze van een vuilwaterpomp.

Voordelen van kostenbesparing en gemak 

Een te grote vuilwaterpomp die een veel hoger debiet kan verwerken dan nodig is zal te duur zijn en dus niet de meest rendabele oplossing bieden. Aan de andere kant zal een dompelpomp die niet aan de specificaties voldoet, moeite hebben om de onjuiste vloeistof te verpompen waardoor die sneller zal slijten, wat uiteindelijk leidt tot een kortere levensduur. En dat is ook niet de bedoeling.

Het is daarom essentieel om een uitgebreid assortiment vuilwaterpompen aan te kunnen bieden die oplossingen bieden bij elk soort afvalwater, elke benodigde druk en iedere gewenste opvoerhoogte waarbij de de duurzaamheid van de hele exploitatie wordt bekeken. GEP beschikt over dat brede assortiment aan dompelpompen voor vuilwater en de technische kennis om te helpen bij de keuze van een goede vulwaterpomp.

Heb je snel vuilwaterpompen nodig?

Bel of mail me dan! Onze voorraad vuilwaterpompen is groot en ik help je graag snel!

Hemelwaterverordening amsterdam specialist lianne gepwater

Waar moet je op letten bij het kopen van een vuilwaterpomp?

Het kiezen van de juiste pomp voor jouw specifieke waterprobleem is niet eenvoudig. Er bestaan namelijk heel veel verschillende type vuilwaterpompen. Maar welke soorten dompelpompen zijn er en welke dompelpomp moet jij kiezen? Het selecteren van de juiste pomp kan moeilijk zijn. Met deze pagina proberen we je daarbij te helpen. Maar neem bij twijfel gerust contact met ons op, we helpen je graag.   

vuilwater dompelpomp verschillende soorten pompen

Pompcapaciteit en vermogen 

De pompcapaciteit is de maximale hoeveelheid water dat de vuilwaterpomp kan verwerken per minuut. Het hoogteverschil heeft uiteraard invloed op de pompcapaciteit. Hoe hoger het vuilwater verpompt moet worden, hoe minder vuilwater er per minuut aan de andere kant van de rioolbuis uit komt. Iedere vuilwaterpomp heeft daarom een eigen grafiek waaruit afgelezen kan worden wat de pompcapaciteit bij welke opvoerhoogte is. Deze pompkarakteristieken staan op de specificatiebladen van de vuilwaterpompen van GEP vermeld. Het lijkt soms voor de hand te liggen om een vuilwaterpomp te kiezen die een te hoge capaciteit heeft, maar bedenk dan dat het elektrisch opgenomen vermogen van de dompelpomp navenant is. Het elektriciteitsverbruik van die vuilwaterpomp zal dan ook hoger zijn dan noodzakelijk.

Kwaliteit en duurzaamheid

De vuilwaterpompen van GEP bewijzen hun betrouwbaarheid en duurzaamheid al vele jaren bij verschillende toepassingen. De vuilwaterpompen zijn leverbaar met verschillende uitvoeringen van waaiers zodat er voor iedere toepassing een geschikt model leverbaar is.

Grootte van vaste delen

Een heel belangrijk kenmerk van een vuilwaterpomp is de doorlaatbaarheid van vaste delen. Het gaat immers om afvalwater dat vervuild is met vuil dat qua grootte van vaste delen kan variëren. De vaste delen in vuil water zijn er in verschillende maten en niet iedere dompelpomp kan met iedere maat omgaan. Te grote vaste delen kunnen funest zijn voor de vuilwaterpomp, dan kan bijvoorbeeld de inlaat van de waterpomp blokkeren waardoor de dompelpomp droog gaat lopen, oververhit, en uiteindelijk defect raakt.

Houd er daarom goed rekening mee dat de vuilwaterpomp die je kiest, om kan gaan met het grootste vaste deel in het vuilwater dat verpompt moet worden. 

Opvoerhoogte van vuilwaterpompen

De opvoerhoogte van dompelpompen is de maximale hoogte waarop (vuil) water door een vuilwaterpomp kan worden gebracht. Dit staat gelijk aan de druk waarmee de vuilwaterpomp het water verwerkt. Vuilwaterpompen hebben ieder een eigen specifieke maximale druk die ze kunnen leveren. Deze opvoerhoogte is af te lezen in de pompkarakteristiek van de vuilwaterpomp. Houdt er met bij de pompkeuze dan ook rekening mee dat de vuilwaterpomp boven die opvoerhoogte nog voldoende druk kan leveren om de leidingverliezen ook nog te overbruggen. Als die berekening te complex wordt neem dan gerust contact op met GEP.

Tussendoor ‘n vraag over vuilwaterpompen?

Stel hem en lees verder. Je ontvangt binnen 24 uur antwoord van een pomp specialist.

Eric specialist en adviseur van Gepwater

Vuilwaterpompen voor verschillende soorten afvalwater

Er zijn dus heel veel verschillende dompelpompen maar in principe zijn ze onder te verdelen in verschillende soorten water. Er zijn vuilwaterpompen voor schoon water, licht vervuild water en vuil water. Hieronder worden deze soorten afvalwater toegelicht.

Vuilwaterpomp voor schoonwater

Dompelpompen voor schoon water zijn ontworpen om helder, schoon water te verpompen dat geen vaste deeltjes bevat. Dit type dompelpomp is uitermate geschikt als je overtollig water weg moet pompen. Moet bijvoorbeeld je zwembad leeggepompt worden, staat de kelder blank of wil je je tuin van water voorzien? Dan is een dompelpomp voor schoon water een goede oplossing. Voor de duidelijkheid: vuilwaterpompen voor schoon water kunnen geen vaste delen verpompen. Dat is het wezenlijke verschil tussen dit soort vuilwaterpompen en andere soorten.

Vuilwaterpomp GR-pomp
Vuilwaterpompen TR

Vuilwaterpomp voor licht vervuild water

Heb je te maken met licht vervuild water, zoals regenwater gemengd met bladeren, zand of modder, dan zijn vuilwaterpompen voor licht vervuild water de juiste dompelpomp voor jou. Dit soort dompelpompen zijn geschikt voor het pompen van overtollig water door hevige regenval, in de landbouw en bij het leegpompen van een vijver of andere situaties waar water licht vervuild zou kunnen zijn.

vuilwaterpomp bb
Vuilwaterpomp BB - 18

Vuilwaterpomp voor vuilwater

Een vuilwater dompelpomp is ontworpen voor de meest uitdagende omstandigheden. Een vuilwater dompelpomp is een krachtige pomp die verontreinigd water weg kan pompen. Ze kunnen dus ook water met grote vaste delen pompen. Zand, modder, slib of zelfs kleine stenen vormen hierbij geen probleem voor een vuilwater dompelpomp. Een vuilwater dompelpomp wordt vaak gebruikt in situaties waar vervuild water moet worden weggepompt, zoals in riolen, bij het legen van bouwputten of rioolputten. Een vuilwater dompelpomp is robuust, krachtig en betrouwbaar. Werk je in omstandigheden waar veel sprake is van vuilwater met vaste deeltjes, koop dan een vuilwater dompelpomp.

vuilwaterpomp type VX vuilwaterpomp met hoge druk
dompelpomp met geleidestangen

Verschillende soorten vuilwaterpompen en hun toepassing

Er zijn dus heel veel verschillende dompelpompen maar in principe zijn ze onder te verdelen in verschillende soorten water. Er zijn vuilwaterpompen voor schoon water, licht vervuild water en vuil water. Hieronder worden deze soorten afvalwater toegelicht.

Klokpompen

Een klokpomp is feitelijk gewoon een dompelpomp. Een klokpomp is een pomp die geheel in de te verpompen vloeistof wordt ondergedompeld, meestal wordt dat dan dompelpomp genoemd maar de vorm doet denken aan een klok, vandaar de naam klokpomp. Van alle verschillende waterpompen is de dompelpomp of klokpomp waarschijnlijk het meest gebruikt.

Toepassingsgebied van een klokpomp

Een klokpompen is dus een dompelpomp die is ontworpen om “onderdompelbaar” te zijn. Klokpompen worden geplaatst in een reservoir met vuilwater dat moet worden weggepompt. Deze dompelpompen worden bijvoorbeeld ingezet in situaties waarbij sprake is van overstromingen, zoals stijgend grondwater in kelders of kruipruimten, ondergelopen boten of overstroomde gebieden. Maar dompelpompen spelen als vuilwaterpomp een hoofdrol is ons rioleringssysteem. In vrijwel iedere straat ligt wel een pompput waar één of meerdere vuilwaterpompen ingebouwd zijn.

De beste klokpomp van 2024

De beste klokpomp in 2024 is tot dusver de Klokpomp van het type Vuilwaterpomp BB. Dit type vuilwaterpompen is geschikt voor het verpompen van vuilwater, afvalwater en slib. Dankzij de relatief grote vrije doorlaat van maar liefst 70 mm zijn deze vuilwaterpompen zeer geschikt voor verpompen van water met vaste stoffen en vezels. Deze klokpompen onderscheiden zich door hun enorme bedrijfszekerheid en hoogwaardig materiaalgebruik. 

Kelderpompen

Kelderpompen zijn over het algemeen vrij eenvoudige dompelpompen die zijn voorzien van een zuigkorf. Kelderpompen worden over het algemeen als handzame transportabele waterpomp gebruikt en ingezet in geval van wateroverlast. Meestal zijn ze van kunststof of roestvrijstaal gemaakt. Dankzij de vlotterschakelaar kunnen ze, zelfstandig reagerend, in een ruimte geplaatst worden om die ruimte droog te houden. De kelderpompen zijn meestal opgebouwd als mono-block waterpomp waarbij er tussen het pompgedeelte en motorgedeelte een mechanical seal gemonteerd is. Meestal is het motorgedeelte ook oliegevuld om binnendringen van water, en kortsluiting van de pompmotor, te voorkomen.

Toepassingsgebied van een kelderpomp

Kelderpompen worden meestal toegepast om ruimtes droog te houden. Daarom zijn kelderpompen meestal voorzien van een vlotterschakelaar waardoor ze permanent in een ruimte geplaatst kunnen worden en dankzij de vlotter automatisch de laag gelegen ruimte droog houden. Vandaar dat deze pompen vaak in een souterrain of kelder opgesteld staan. Daarom worden deze waterpompen vaak kelderpompen genoemd worden.

De beste kelderpomp van 2024

De beste kelderpomp van GEP is waarschijnlijk de TOP 2 Kelderpomp. Dit is een compact model dat uitgerust is met een vlotterschakelaar waardoor die volledig automatisch functioneert. Het is een robuust en degelijk pomphuis van slagvast kunststof en het lichte gewicht en de kleine afmetingen maken het tot een zeer handzame pomp. Het lage energieverbruik tenslotte maakt deze pomp tot een publiekslieveling.


Dompelpompen met vlotter

Een dompelpomp met vlotter is eigenlijk een vuilwaterpomp waarbij de pompmotor geactiveerd wordt door een drijvende vlotterschakelaar. Deze vlotter drijft op het water en zorgt ervoor dat de elektrische motor van de waterpomp aan gaat zodra de vlotter drijft en uitschakelt wanneer het waterpeil gedaald is tot een bepaald niveau. Wanneer het waterpeil daarna weer toeneemt schakelt de vlotterpomp automatisch weer in. Deze eenvoudige vorm van pompbediening beschermt de pomp tegen drooglopen en beschermt het gebouw waar de dompelpomp met vlotter staat tegen overstromingen. De werking van een dompelpomp met is uiterst eenvoudig en kenmerkt zich door gebruiksvriendelijkheid. Je hoeft enkel een stekker in het stopcontact te steken en het pompen kan beginnen.

Soorten vlotters

Er zijn verschillende soorten vlotters, maar meestal passen we bij GEP twee soorten vlotterschakelaar toe:

dompelpomp met vlotter
Drijvende vlotter

De meest toegepaste vlotterpomp is de dompelpomp met drijvende vlotter. Bij dit type vlotter is de vlotterschakelaar met een kabel aan de dompelpomp verbonden. De vlotter drijft op het water en schakelt bij een hoge waterstand de waterpomp in en bij een lage waterstand de waterpomp uit.

dompelpomp met staafvlotter
Staafvlotter

De dompelpompen die met een staafvlotter uitgerust zijn worden met name toegepast in situaties waar de dompelpomp in een heel klein volume opgesteld staat. De lengte van de vlotter mag dan niet te lang zijn omdat de vlotter anders niet vrij kan bewegen in de beperkte ruimte van de pompput of pompschacht.

Toepassingsgebieden van dompelpompen met vlotter

Voor het op- of wegpompen van water kun je gebruik maken van een dompelpomp. Bij GEP heb je een ruime keuze uit verschillende dompelpompen, waaronder onder andere de dompelpompen met vlotter. Deze waterpompen bieden je veel bewegingsvrijheid, betrouwbaarheid en efficiëntie.

Bij de kwalitatief hoogwaardige dompelpompen met drijvende vlotter is deze vlotterkabel via een scharnier aan de pomp bevestigd om beschadiging van de kabel te voorkomen.

De beste dompelpomp met vlotter van 2024

De beste verkochte dompelpomp met vlotter is de TEX dompelpomp. Deze alleskunner is compact, handig in het gebruik, robuust en veelzijdig toepasbaar. De pomp kan ook wat vervuling betreft tegen een stootje, vuildeeltjes tot 35 mm grootte vormen geen probleem voor deze dompelpomp. De pompkarakteristiek maakt deze dompelpomp geschikt voor alle klussen rondom het huis.

Pedrollo pompen

Pedrollo is een Italiaanse fabrikant van pompen die vanuit Noord-Italië ruim 2 miljoen pompen per jaar in 160 landen verkoopt. In België en Nederland is GEP distributeur van Pedrollo waarbij de laatste jaren een nauwe samenwerking ontstaan is. Beide bedrijven produceren namelijk producten voor elkaar. Zo past GEP voor de productie van pompputten vaak vuilwaterpompen van Pedrollo toe en Pedrollo koopt bij GEP de breaktanks en regenwatersystemen waar Pedrollo pompen door GEP ingebouwd worden.

Dankzij die nauwe samenwerking en wederzijdse leveringen is er iedere week minimaal één zending vanaf Pedrollo en GEP. Dus Pedrollo levert iedere week pompen bij GEP zodat de snelheid van leveringen vrij groot is. Bovendien heeft GEP zelf altijd een relatief grote voorraad dus kleine kans dat jouw gewenste pomp niet leverbaar is. Samen kunnen Pedrollo en GEP altijd snel een pomp leveren.

Toepassingsgebieden van Pedrollo pompen

Pedrollo is dus een ervaren en gerenommeerde producent van pompen uit Europa en produceert een uitgebreid assortiment waterpompen voor diverse toepassingen. Of je nu op zoek bent naar een betrouwbare waterpomp voor huishoudelijk gebruik, agrarische beregening, irrigatie van je tuin, rioolwater, industriële processen of pompen voor afvalwater, er is overal een Pedrollo pomp voor leverbaar. En GEP bouwt dat dan vervolgens in een compleet watersysteem voor regenwatergebruik, grijswater, drukverhoging of afvalwater.

De beste Pedrollo pomp van 2024

De best verkochte pomp van Pedrollo in België en Nederland is ongetwijfeld de GEPPress. GEP levert deze in een set waar de bekende drijvende aanzuiging van GEP en een compleet aansluitset door GEP mee geleverd worden. Dit pompset wordt in heel veel tuinen toegepast als tuinpomp. GEP levert dit set los maar past het ook toe in de regenwatertanks voor tuinberegening.


Rioolpompen

Over het algemeen is een rioolpomp een nat opgestelde dompelpomp die in staat is om vuil water met fecaliën naar het riool te verpompen. Er zijn ook rioolpompen die droog opgesteld staan maar die worden niet zo vaak toegepast als de natte dompelpompen. Wat het type rioolpomp betreft zijn er eigenlijk twee types, er zijn rioolpompen met versnijder en rioolpompen met open waaiers.

Unieke eigenschap van deze vuilwaterpomp is de horizontale uitgang waardoor deze pomp in een geleidestang kan glijden waardoor service en onderhoud uiterst eenvoudig is, daarom de voorkeur voor iedere service monteur.

Toepassingsgebieden van rioolpompen

Rioolwaterpompen worden dus gebruikt om fecaliën houdend afvalwater, ook wel zwart water genoemd, naar het riool te verpompen zodra er geen natuurlijke manier van afvoeren is. Zodra deze rioolpompen in pompputten of pompstations gebouwd worden geldt de Europese norm EN 12050.

De beste rioolpomp van 2024

De beste rioolpomp is er eigenlijk niet, dat wil zeggen dat de beste rioolpomp altijd bestaat uit twee pompen die samenwerken. Een dergelijke dubbele rioolpomp installatie heeft dus twee rioolpompen die elk apart maar ook allebei tegelijk kunnen draaien. Dit heeft een hoge bedrijfszekerheid en een laag energieverbruik. Deze rioolpompen worden vaak prefab geleverd in een pompput. We zien bij de professionele pompputten dan heel vaak de Rioolpomp BB, dwz dus twee stuks daar van.

Dweilpompen

Dweilpompen zijn eigenlijk vlakzuigende dompelpompen. Dit type dompelpomp met vlakzuiging functie biedt enorm veel gebruiksgemak. Deze pompen verpompen het water tot maar liefst 2 mm van de grond. Een vlakzuiger kan een vloer uiteraard nooit helemaal droogpompen, dan zou de pomp aan het eind drooglopen en kapot gaan. Maar dankzij de dweilpomp hoef je slechts 2 mm restwater op te dweilen om de vloer helemaal droog te maken.

Toepassingsgebieden van dweilpompen

De vorige alinea geeft eigenlijk precies weer waarvoor een dweilpomp gebruikt wordt, als een soort dweil. Dus het droog pompen van vloeren of ruimtes waar water staat. Een vlakzuigpomp kan vaste vuildeeltjes met een diameter van maximaal 2 mm verpompen. Dit maakt deze dweilpompen niet geschikt voor vuilwater, hiervoor heb je een echte vuilwaterpomp nodig. De dweilpomp is puur bedoeld als een soort hulp in de huishouding. Vlakzuigers zijn verkrijgbaar met een opvoerhoogte tot 10 meter. Dit betekent dus dat het water er met relatief weinig druk uitgepompt wordt.

De beste dweilpomp van 2024

De beste dweilpomp van 2024 is wat de verkoop betreft de dweilpomp TOP 2. Deze dweilpomp wordt in een groot aantal huishoudens gebruikt. Deze dweilpomp is ook als overstroming set leverbaar, dat is helemaal ideaal omdat deze pomp dan ook van pas komt bij calamiteiten en overstromingen.

GEP Regenwater erkend leerbedrijf
GEP is KIWA gecertificeerd
GEP levert DVGW gecertificeerde regenwatersystemen
GEP levert Belgaqua gecertificeerde regenwatersystemen

Onderhoud en tips

Het onderhoud van vuilwaterpompen is essentieel voor de bedrijfszekerheid en de levensduur van de dompelpompen. De vuilwaterpompen vormen een onmisbaar instrument om wateroverlast en waterschade te voorkomen. Of je de vuilwaterpomp nu gebruikt om een kelder droog te houden of om pompput van een riool leeg te houden, je wilt dat de vuilwaterpomp altijd klaar is voor gebruik. Om ervoor te zorgen dat je dompelpomp goed blijft werken, is regelmatig onderhoud essentieel. Daarvoor gelden een paar spelregels voor onderhoud van vuilwaterpompen:

De werking van de vlotter controleren

Een van de belangrijkste onderdelen van een dompelpomp is de vlotter. Deze zorgt ervoor dat de klokpomp wordt ingeschakeld wanneer het waterpeil stijgt en wordt uitgeschakeld wanneer het waterpeil weer daalt. Het is belangrijk om de werking van de pompvlotter regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat ze nog steeds goed werkt. Vuil kan ervoor zorgen dat de vlotter vast komt te zitten, waardoor de vuilwaterpomp niet betrouwbaar werkt. Bij buisvlotters of drijvende vlotterschakelaars helpt reiniging meestal al om de dompelpomp goed te schakelen.

De terugslagklep van de vuilwaterpomp controleren

De terugslagklep of de balkeerklep is een ander belangrijk onderdeel van een dompelpomp. Deze terugstroombeveiliging zorgt ervoor dat het water niet terugstroomt in de vuilwaterpomp en voorkomt dat de dompelpompen rondpompen bij dubbele pompinstallaties. Het is belangrijk om de terugslagklep regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat deze nog steeds ordentelijk werkt. Vuil kan ervoor zorgen dat de terugslagklep vast zit, waardoor de dompelpomp niet naar behoren werkt.

De waaier van de dompelpomp controleren

De waaier is het onderdeel van de vuilwaterpomp dat het water feitelijk verplaatst. Vuil kan ervoor zorgen dat de waaier geklemd komt te zitten, waardoor de vuilwaterpomp zijn capaciteit niet haalt of zelfs helemaal niet werkt. Bij de meeste dompelpompen kan je de bodemplaat met enkele schroeven los draaien om zo de waaier te ontdoen van vervuiling.

Onderhoud van vuilwaterpompen voor de winter

Om ervoor te zorgen dat de dompelpompen het hele jaar door gereed is voor gebruik, is het belangrijk om deze een keer per jaar te inspecteren en te onderhouden, bij voorkeur voor de winter. In de winter regent het maar er is dan ook sprake van sneeuw en ijsregen, en er sprake van grotere temperatuurschommelingen waardoor de omstandigheden voor de vuilwaterpompen wat zwaarder zijn. Maak de dompelpomp daarom voor de winter schoon en test alle onderdelen om er zeker van te zijn dat deze nog steeds goed functioneren.

Het onderhouden van je dompelpomp is essentieel voor langdurig gebruik. Door regelmatig de werking van de vlotters te controleren en een keer per jaar een grondig onderhoud uit te voeren, zorg je ervoor dat je dompelpomp altijd klaar is voor gebruik en wateroverlast voorkomt.

Reiniging en onderhoudsinstructies

In beginsel geldt dat veiligheid bij vuilwaterpompen de primaire verantwoordelijkheid van de gebruiker is. Lees daarom de onderhouds- en bedieningsvoorschriften nauwkeurig voordat je begint met montage, bediening of onderhoud aan de dompelpomp en de betreffende pompinstallatie. Daarbij geldt verbrandingsgevaar.

Veiligheidsrichtlijnen en troubleshooting

Over-verhitte pompen en motoren kunnen verbranding en andere verwondingen veroorzaken. In geval van over-verhitting:

 • Stop de dompelpomp zo snel mogelijk

 • Laat de pomp afkoelen tot de omgevingstemperatuur

 • Laat eventuele vloeistof in de dompelpomp voorzichtig aflopen via de aftap plug

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voordat je de vuilwaterpomp weer opstart.

 • Stel de pompinstallatie nooit in bedrijf voordat alle veiligheidsafschermingen, -bodemplaten en –kappen gemonteerd zijn.

 • Benader draaiende installaties altijd voorzichtig.

 • Gebruik een waterpomp alleen voor de toepassing, waarvoor deze ontworpen en geleverd is.

 • Verpomp brandbare en corrosieve vloeistoffen alleen met een daarvoor special ontworpen pomp, dat geldt ook voor ad-blue.

 • Gesloten of geblokkeerde pers- en zuigleidingen zijn een belangrijke oorzaak van oververhitting.

 • Zorg ervoor dat de vuilwaterpomp uitsluitend draait in de aangegeven rotatie richting. Tegengesteld draaien zal schade opleveren aan de dompelpomp en de inwendige onderdelen.

 • Zorg dat de dompelpomp stabiel en stevig staat op de ondergrond.

 • Controleer alle smeer- en koelmiddelen in de pompinstallatie regelmatig volgens de voorschriften.

 • Bij het takelen, heffen en hijsen van pompen, moeten de hijsmiddelen voldoen aan de geldende voorschriften. Hijs voorzichtig en met zorgvuldig.

 • Nat opgestelde dompelpompen mogen nooit worden gestart voordat ze volledig gevuld en goed ontlucht zijn. Een droge dompelpomp zal geen vloeistof aanzuigen, drooglopen en oververhit raken.

 • Verwijder geen onderdelen bij een oververhitte pomp. Laat de pomp eerst rustig afkoelen.

 • Laat de dompelpomp nooit draaien tegen een gesloten klep of kraan in de persleiding.

 • Gebruik vuilwaterpompen nooit in explosieve omgevingen, tenzij de pomp daar special voor ontworpen en ATEX-gecertificeerd is.

 • Draag bij werkzaamheden aan vuilwaterpompen geen loszitten kleding, loszittende haren of sierraden in de nabijheid van draaiende delen.

 • Bij (dreigende) vorst dient de dompelpomp volledig afgetapt te worden als deze zich in een niet-vorstvrije ruimte bevindt.

 • Indien de vuilwaterpomp opgesteld staat in een ondergrondse- of besloten ruimte, dienen de veiligheidsvoorschriften hieromtrent te worden gevolgd.

 • Zuigkorven, filtermanden, bodemplaten of drijvende aanzuigingen moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging en verstopping om problemen met de dompelpomp te voorkomen.

Wil je meer weten over vuilwaterpompen?

Stel je vraag hier! De specialisten van GEP ontzorgen je volledig.

Eric specialist en adviseur van Gepwater

Conclusie en advies van GEP 

Welke dompelpomp de beste koop is voor jou is volledig afhankelijk van de situatie waarin je de waterpomp gaat gebruiken. Wij hebben bij GEP een breed assortiment dompelpompen die geschikt zijn voor de meest uiteenlopende situaties. Kom je er zelf niet helemaal uit, zie je door de bomen de dompelpompen niet meer of twijfel je nog?  Bel of mail dan met onze klantenservice, we helpen je graag bij de juiste keuze voor een vuilwaterpomp.

Heb je een vraag over vuilwaterpompen of complete pompputten?

Stel je vraag. Dan werk ik graag een offertevoor je uit.

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist

FAQ Vuilwaterpompen

Hoe vaak moet ik mijn vuilwaterpomp onderhouden? 

Het onderhouden van je dompelpomp is essentieel voor langdurig gebruik en een lange levensduur van de vuilwaterpomp. Door regelmatig de werking van de vlotter te controleren en een keer per jaar een grondige reiniging van de pomp uit te voeren, zorg je ervoor dat je dompelpomp altijd klaar is voor gebruik en paraat is bij calamiteiten en wateroverlast.

Kan een vuilwaterpomp ook voor andere doeleinden worden gebruikt? 

Je kunt een dompelpomp in principe gebruiken voor andere doeleinden maar ons advies is om dat niet te doen. Kenmerkende eigenschap van dompelpompen is bijvoorbeeld de grootte van de vaste deeltjes in het water, zodra die groter zijn dan de capaciteit van de dompelpomp slaat de waaier vast en dan kan er schade ontstaan. Daarnaast is het materiaal van de dichtingen en pomp niet geschikt voor alle soorten water. Zo kunnen zouten bijvoorbeeld het gietijzer aantasten. Gebruik een dompelpomp dus altijd voor de toepassing waarvoor die ontwikkeld is.

Wanneer gebruik ik een vuilwaterpomp?

Een vuilwaterpomp is meestal een dompelpomp, dit is een waterpomp die in het water geplaatst moet worden. Vandaar ook de naam dompelpomp: de pomp dompel je onder water. Deze dompelpompen worden meestal gebruikt om water te verpompen uit bijvoorbeeld een sloot, zwembad of een kelder. Een dompelpomp kan voorkomen dat er wateroverlast ontstaat omdat er bijvoorbeeld grondwater omhoogkomt in kelders of souterrains.

Eigen showroom

Advies op maat over vuilwaterpompen? Kom naar de GEP-showroom in onze vestiging in Gorinchem. Maak en afspraak voor een adviesgesprek.

Eigen productie

Productie van GEP-producten geschiedt grotendeels in eigen huis, zo kunnen we hoge kwaliteit garanderen en flexibel zijn naar jouw wensen.

Grote voorraad

“De beste raad is voorraad”. Dus we houden ons voorraadpeil dusdanig hoog zodat we je orders altijd snel kunnen leveren.

Snelle levering

GEP levert uit eigen voorraad en beschikt over eigen vervoer, dus zijn je pompen en watertanks altijd snel leverbaar.

Eigen servicedienst

GEP heeft een eigen servicedienst om je te ondersteunen bij projecten, inbedrijfnames, service en onderhoud.

Hoge kwaliteit

Ervaring, kwalitatieve productontwikkeling en een hoogwaardige productie bieden je KIWA- en Belgaqua gecertificeerde producten.

Stel je vraag: