Infiltratie en afkoppelen van regenwater

GEP Regenwater biedt diverse oplossingen voor infiltratie van regenwater of afkoppelen van hemelwater. Denk hierbij aan infiltratiekratten, infiltratieputten, zakputten, drainageplaten, zandvangers en infiltratiefilters. Lees verder!

Infiltratie met kunststof infiltratiekratten

Infiltratie met kunststof producten

Infiltratieboxen van kunststof om regenwater af te koppelen en te infiltreren in de bodem. Naast het tijdelijk vasthouden en gebruik van regenwater kan het regenwater op sommige locaties direct in de bodem geïnfiltreerd worden.

De afkoppel- en drainageproducten van GEP zijn de ideale bouwstenen voor het ontwerpen van systemen voor het opvangen, bufferen, reinigen en infiltreren van regenwater. Met de drainageplaten en infiltratieboxen wordt het regenwater afgekoppeld en vastgehouden daar waar het valt. 

Infiltratieboxen kunststof
Infiltratie zakputten beton

Infiltratie en afkoppelen met beton

Een betonnen zakput voor regenwater wordt gebruikt om regenwater of hemelwater te infiltreren in de bodem. Dit wordt toegepast om verdroging tegen te gaan en het rioolsysteem te ontlasten. Dit is met name noodzakelijk in stedelijk gebied.

Zakputten en sterfputten van beton zijn ideale producten om snel een relatief groot bergingsvolume voor regenwater te plaatsen. Vooral als er ook een regenwaterput voor gebruik van regenwater geplaatst wordt. Een extra zakput erachter is dan immers snel gezet.

Zakputten van beton
infiltratie filters en zandvangers

Infiltratie toebehoren en filters

Een zandvanger fungeert als een filter om vuil en zand tegen te houden om te voorkomen dat dit in het drainage of infiltratie systeem terecht komt. Zandvangers worden dus gebruikt voor het zuiveren van (vervuild) water.

De zandvanger wordt doorgaans achter een afvoerputje, gootje of regenpijp geplaatst. Deze zandvanger moet af en toe worden leeg gemaakt. GEP produceert zandvangers in verschillende maten en capaciteiten. Daarnaast hebben we zandvangers met sedimentatie met korffilters.

Zandvangers