regenwatertanks voor hemelwaterberging

Publicatie van Expertgroep Circulair Water van de Wateralliance: Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

Hemelwater bergen noodzakelijk voor klimaatadaptatie

Ons klimaat is aan het veranderen; het wordt warmer en we krijgen steeds vaker te kampen met extreem weer. We ervaren langere periodes van droogte, maar ook meer piekbuien en veel regenwater in een korte tijd. Het gevolg van deze extreme neerslag is, in combinatie met de verstedelijking, dat ons huidige watersysteem niet meer toereikend is om die grote hoeveelheden regenwater af te voeren zonder wateroverlast.


Om een klimaatadaptief watersysteem te creëren, heeft de wetgever vastgelegd dat het gemeentelijk rioleringsplan een hemelwaterverordening moet bevatten. Deze geeft aan hoe er in de betreffende gemeente met regenwater omgegaan moet worden. De zorgplicht voor dat regenwater ligt daarbij primair bij de perceeleigenaar en niet langer bij de gemeente. De perceeleigenaar mag pas aanspraak maken op de zorgplicht van de gemeente als “alles wat er van hem/haar technisch verwacht kan worden, is toegepast”.


Dat betekent dus dat de perceeleigenaar de inzameling en verwerking van regenwater zelf moet regelen en slechts de overloop mag lozen op het gemeentelijk watersysteem of terrein. Het doel van dit bergingsvolume is om wateroverlast bij extreme neerslag te voorkomen. Als ieder perceel in een eigen grote waterberging heeft, dan hebben al die percelen samen een immens waterbekken wat het watersysteem ontlast tijdens piekbuien. Dat is de theorie achter de juridische wetgeving. In de praktijk wordt de technische beschrijving in de hemelwaterverordening vaak omschreven in de vorm van een zogenaamde bergingseis, meestal als functie van het dakoppervlak. Deze varieert van 20-100mm/m². Bij een dakoppervlakte van 100m² en een bergingseis van 60mm/m² moet de perceeleigenaar dus een bergingscapaciteit van 6m³ realiseren.


Daarnaast wordt vaak een eis gesteld aan de ledigingstijd gesteld, zodat de regenwaterberging weer tijdig beschikbaar is voor de volgende bui. Deze varieert meestal van 24-72 uur. Het verplicht ledigen van de regenwaterberging lijkt haaks te staan op het nuttig gebruiken van regenwater. Immers daarvoor wil de perceeleigenaar juist regenwater op voorraad hebben in de regenwatertank.

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging wateroverlast

In dit white paper wordt aangetoond dat:

 • Zorg voor dagelijks gebruik voor toiletten en wasmachine, dan is de kans klein dat de regenwatertank
  vol is wanneer het begint te regenen.

 • Plaats een grote regenwatertank, dan is de kans groot dat het lang duurt voordat de tank uiteindelijk
  100% gevuld is en er een overstort plaatsvindt op het rioolstelsel.

Ervaringen uit Vlaanderen

In Vlaanderen geldt er al sinds 2005 een verplichting voor een regenwatertank. Dit jaar heeft de Belgische overheid de eisen nog eens aangescherpt.

De insteek van de Vlaamse wetgever is vrij eenvoudig:
– Zorg voor dagelijks gebruik voor toiletten en wasmachine, dan is de kans klein dat de regenwatertank vol is wanneer het begint te regenen.
– Plaats een grote regenwatertank, dan is de kans groot dat het lang duurt voordat de tank uiteindelijk 100% gevuld is en er een overstort plaatsvindt op het rioolstelsel.

Maar is dat ook echt zo? Werkt die praktische insteek ook in theorie?
Dr. Ir. Vincent Wolfs, verbonden aan de Universiteit van Leuven, is medeontwikkelaar van software waarmee simulaties kunnen worden uitgevoerd op basis van een aantal variabelen waaronder het dakoppervlak, tankvolume en waterverbruik. Hiermee kan geanalyseerd worden wat de impact van die regenwatertank en het regenwatergebruik is op de drinkwaterbesparing is, de hoeveelheid afstromend regenwater en de piekintensiteit na plaatsing van dergelijke regenwatertank. En daarmee kan geanalyseerd worden of voldaan kan worden aan de eisen voor de berging en lediging.

Dit wordt aangetoond in vier situaties:

 • Zorg voor dagelijks gebruik voor toiletten en wasmachine, dan is de kans klein dat de regenwatertank
  vol is wanneer het begint te regenen.

 • Plaats een grote regenwatertank, dan is de kans groot dat het lang duurt voordat de tank uiteindelijk
  100% gevuld is en er een overstort plaatsvindt op het rioolstelsel.

 • Hoe groter de regenwatertank, hoe kleiner het aantal overstorten en hoe lager de piekoverstorten.
  Deze kunnen tot een minimum gereduceerd worden.

 • Situatie van een woning met hemelwaterverordening, dagelijks watergebruik
  en regenwatertank van 15.000 liter.

1. Situatie van een woning zonder hemelwaterverordening, zonder ledigingseis en zonder regenwatertank

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging 1

Simulatie uit Publicatie van Expertgroep Circulair Water: Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

2. Situatie van een woning met hemelwaterverordening, dagelijks watergebruik en regenwatertank van 1.500 liter

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging 2

Simulatie uit Publicatie van Expertgroep Circulair Water: Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

3. Situatie van een woning met hemelwaterverordening, dagelijks watergebruik en regenwatertank van 3.000 Liter

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging 3

Simulatie uit Publicatie van Expertgroep Circulair Water: Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

4. Situatie van een woning met hemelwaterverordening, dagelijks watergebruik en regenwatertank van 15.000 liter

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging 4

Simulatie uit Publicatie van Expertgroep Circulair Water: Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

Weergave resultaten in één tabel

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging 5

Resultaten uit Publicatie van Expertgroep Circulair Water: Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

Simulatie voor Nederland

In Nederland hebben we minder ervaring met het gebruik van regenwater, maar is er een vergelijkbare simulatie uitgevoerd op basis van het meetstation in De Bilt met de neerslag per dag over de periode 2012-2022.

Uitgangspunten simulatie
Dakoppervlakte woning 60 m²
Run-off coëfficient dak 90% (verdamping 10%)
Filtercoëfficient 95% (verlies op filter 5%)
Gezinsgrootte 2,13 personen

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging 6

Resultaten uit Publicatie van Expertgroep Circulair Water: Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging

CONCLUSIES
De simulaties uit Vlaanderen en Nederland leiden tot de volgende conclusies:

 • Zorg voor dagelijks gebruik voor toiletten en wasmachine, dan is de kans klein dat de regenwatertank
  vol is wanneer het begint te regenen.

 • Plaats een grote regenwatertank, dan is de kans groot dat het lang duurt voordat de tank uiteindelijk
  100% gevuld is en er een overstort plaatsvindt op het rioolstelsel.

 • Hoe groter de regenwatertank, hoe kleiner het aantal overstorten en hoe lager de piekoverstorten.
  Deze kunnen tot een minimum gereduceerd worden.

De insteek van de Vlaamse wetgever is hiermee aangetoond:

 • Zorg voor dagelijks gebruik voor toiletten en wasmachine, dan is de kans klein dat de regenwatertank
  vol is wanneer het begint te regenen.

 • Plaats een grote regenwatertank, dan is de kans groot dat het lang duurt voordat de tank uiteindelijk
  100% gevuld is en er een overstort plaatsvindt op het rioolstelsel.

Maar wordt daarmee ook voldaan aan de eisen in de Nederlandse hemelwaterverordeningen??

Het antwoord daarop is ja. Als de regenwatertank groot genoeg wordt uitgevoerd, dan kan ten allen tijde het vereiste bergingsvolume worden gerealiseerd.

Het enige dat gemeenten moeten loslaten is de absolute eis aan de ledigingstijd, want hoewel de idee daarachter logisch is, kan in ruime mate worden aangetoond dat er in grote regenwatertanks gemiddeld voldoende bergingscapaciteit beschikbaar blijft en het aantal overstorten en piekoverstorten tot een minimum beperkt blijven en beheersbaar zijn. En dat is exact het doel dat gemeenten nastreven.

Bovenstaande tekst en illustraties komt uit de Publicatie van Expertgroep Circulair Water: Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging. De expertgroep is onderdeel van Wateralliance.

Heb je een vraag over regenwatertanks voor hemelwaterberging?

Stel hem dan! Je ontvangt antwoord van een expert.

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist

Maar hoe geef je dan in de praktijk vorm aan regenwatertanks voor hemelwaterberging ?

Regenwatertanks voor hemelwaterberging moeten volgens de expertgroep dus groot zijn. Maar dan? Welke regenwatertanks zijn er eigenlijk? en welke regenwatertank is het beste voor jouw situatie? De keuze is reuze.

Er zijn regenwatertanks van kunststof, van beton, bovengrondse regenwatertanks en er zijn zelfs flexibele waterzakken om in een kruipruimte te plaatsen. Maar welk type regenwatertank is nou eigenlijk het best?

Het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging tanks en putten

Regenwatertanks voor hemelwaterberging in alle soorten en maten

Regenwatertanks van kunststof

De Kunststof regenwatertanks hebben een zeer laag gewicht, dus zijn zeer eenvoudig te plaatsen. De kunststof regenwatertanks zijn geproduceerd uit één stuk, naadloos, dus 100% gegarandeerd waterdicht. De Blueline regenwatertanks zijn als losse tank leverbaar maar ook als Varitank met ingebouwd regenwaterfilter.

De Blueline regenwatertanks zijn in verschillende maten leverbaar van 1.500 liter tot 10.000 liter. De regenwatertanks zijn onderling koppelbaar zodat hele grote volumes realiseerbaar zijn. Kunststof tanks zijn zeer geschikt voor bestaande bouw en doe-het-zelf-ers.

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging regenwatertank

Regenwaterputten van beton

Een regenwaterput van beton heeft een aantal voordelen. Ten eerste zijn betonnen regenwaterputten relatief goedkoop, dat wil zeggen goedkoper dan een kunststof tank.

Verder is een regenwaterput van beton vrij zwaar, waardoor de regenwaterput niet zo snel op komt drijven als een kunststof regenwatertank. Dus betonnen regenwaterputten zijn beter geschikt voor gebieden met een hoge grondwaterstand en bij nieuwbouw.

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging regenwaterput

Waterzakken in de kruipruimte

Naast de betonnen en kunststof regenwatertanks bestaan er ook flexibele waterzakken voor de opslag van regenwater. Anders dan kunststof regenwatertanks en –putten van beton kunnen deze waterzakken zonder graaf- en grondwerk worden geïnstalleerd.

Het opvangsysteem met waterzak wordt simpelweg in de kruipruimte gelegd. De waterzakken zijn daarom uitermate geschikt voor de bestaande bouw. De leverbare volumes variëren van 2.000 tot 20.000 Liter maar maatwerk is heel eenvoudig mogelijk.

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging waterzak

Bovengrondse tanks voor hemelwater

Bovengrondse watertanks zijn leverbaar in vele soorten en maten. Om het regenwater 365 dagen per jaar te kunnen gebruiken moeten de bovengrondse regenwatertanks binnenshuis geplaatst worden, dat wil zeggen in een vorstvrije ruimte. Verder is het van belang dat de tanks beschikken over een mangat voor montage en reiniging en dat het materiaal waarvan de regenwatertank vervaardigd is UV-ondoorlaatbaar is. Dat voorkomt de groei van algen en de verkleuring van het regenwater als gevolg daarvan.

Om een groot opslagvolume te creëeren kunnen meerdere tanks gekoppeld worden tot één groot communicerend vat. Tot slot is de plaats waar de bovengrondse tank staat belangrijk voor de kwaliteit van het regenwater. De regenwatertank moet koel opgesteld worden om de goede kwaliteit van het regenwater op de lange termijn te kunnen waarborgen.

Bovengrondse regenwatertanks zien we in de praktijk vaak bij gebouwen met kelders of als gravitair regenwatersysteem waarbij de tank op een hoge verdieping van het gebouw komt te staan. De leverbare volumes variëren van 200 tot 35.000 en zijn leverbaar in vele verschillende vormen en uitvoeringen.

het nut van regenwatertanks voor hemelwaterberging binnentanks

GEP #Rethinking water

GEP biedt een brede waaier aan klimaatadaptieve oplossingen voor het gebruik van regenwater. Daarvoor heeft GEP een breed en diep assortiment regenwatertanks voor hemelwaterberging.

De afgelopen 23 jaar ontwikkelde GEP zich tot een vooraanstaande leverancier van regenwatersystemen. Onze ontwerpen en producten bieden totaaloplossingen voor duurzaam decentraal watermanagement.

regenwatersystemen kopen bij gep
regenwatersystemen kopen bij gep regenwater

Met drie vestigingen in België, Duitsland en Nederland hebben we de optimale
mix gevonden van kennisoverdracht, product- en marktoptimalisatie.

De ambitie van GEP is het ontwikkelen en leveren van systemen voor decentraal milieuverantwoord watermanagement. Hiermee willen wij de kwaliteit van het water verbeteren, het water hergebruiken en overstromingen voorkomen. Met en voor onze klanten wil GEP een duurzaam, veilig en brongericht watersysteem leveren waar prijs, milieu en besparing elkaar perfect in evenwicht houden. Zo wil GEP de afkoppeling en het gebruik van regenwater bereikbaar maken voor iedereen

Stille systemen

Wij leveren de stilste systemen, door gebruik te maken van stillere pompen, resonantie vrije profielen en leidingen.

KIWA en Belgaqua Gecertificeerd

GEP is als enige KIWA- en Belgaqua gecertificeerd in regenwatersystemen conform de EN1717.

Eigen servicedienst = Betrouwbaar systeem

De eigen servicedienst van GEP biedt een hoge bedrijfszekerheid van het watersysteem door geheel België en Nederland.

Neem contact op met GEP

Wilt u ook uw regenwater afkoppelen? Of heeft u behoefte aan informatie, advies of een regenwatersysteem op maat? Neem dan contact met onze adviseurs op en u ontvangt van ons een offerte voor uw specifieke watersysteem.