Regenwater afkoppelen onder de straat

Bij dit project wordt het regenwater afgekoppeld en onder de straat geïnfiltreerd.

Project

Opdrachtgever:
Havensteder
Ontwerp:
GEP Watermanagement

regenwater afkoppelen stap 1

Stap 1: waterpas maken van bodem

regenwater afkoppelen stap 2

Stap 2: geotextiel plaatsen

regenwater afkoppelen stap 3

Stap 3: drainageplaten plaatsen

regenwater afkoppelen stap 44

Stap 4: leidingen aansluiten

regenwater afkoppelen stap 5

Stap 5: afdekken met geotextiel

regenwater afkoppelen stap 6

Stap 6: afdekken met grond

regenwater afkoppelen stap 7

Stap 7: bestrating aanleggen

regenwater afkoppelen klaar

Klaar! Bestrating volledig afgekoppeld!

Regenwater afkoppelen: Geen regenwater op straat meer eronder

Als het regent, stroomt er regenwater over de straat. Bij normale regen loopt dit water in principe probleemloos weg naar het riool of het infiltreert langzaam de bodem in. Pas als het uitzonderlijk hard regent, kan de riolering de afvoer niet meer aan. Dan blijft water op straat staan. De straat fungeert op dat moment als tijdelijke waterberging. Dit wordt bewust gedaan.

Het is een effectieve en relatief goedkope manier om korte tijd gecontroleerd veel regenwater op te slaan. De afgelopen jaren bleek deze manier van regenwater afkoppelen en regenwater bergen een goede en praktische oplossing te zijn. In het licht van de klimaat scenarios van de KNMI voor 2050 is deze vorm van waterberging en -buffering niet meer voldoende. Het biedt te weinig bergend volume.

Bovendien is er de laatse decenia binnen stedelijk gebied dermate veel bebouwd en bestraat waardoor de intensiteit van de totale afvoer nog extremer wordt. Dus meer waterafvoer en de behoefte aan meer waterbergend volume. Deze extreme hoeveelheden water kunnen niet meer zonder waterschade afgevoerd worden. Het zou enorm veel geld kosten om veel grotere riolen en pompgemalen aan te leggen die ook de hele extreme buien in de toekomst kunnen verwerken.

We zullen dus betaalbare tijdelijke waterbuffers moeten creëeren die minder overlast veroorzaken en geen economische schade tot gevolg hebben. Dergelijke buffers worden vaak gemaakt met ondergrondse infiltratiekratten. Probleem van dergelijke kratten zijn de moeizame grondwerken, er moet immers diep gegraven worden.

Daarnaast vormen de hoge grondwaterstanden die we in Nederland kennen een probleem. Zodra een infiltratiekrat in het grondwater staat is er immers geen volume meer beschikbaar voor de komende regenbui. Dus dan werkt het niet.

Ook besparen met regenwater?

Regenwater afkoppelen
regenwater afkoppelen bestrating

Het moet anders: Regenwater afkoppelen

Het moet dus anders, we moeten meer en grotere buffers gaan bouwen die ondiep zijn met beperkte grondwerken. Die ideale plek daarvoor binnen stedelijk gebied is de ouderwetse plaats, namelijk de straat. Daarvan zijn er in een stad talloze vierkante kilometers beschikbaar. Het grote verschil met het verleden is dat we het water niet meer bufferen op straat maar eronder.

Het principe van het nieuwe systeem is eenvoudig. Het regenwater wordt ingezameld via een traditionele straatput, lijngoot of regenpijp. Van daaruit stroomt het in de infiltratieplaten die vlak onder de bestrating liggen. Afhankelijk van de vervuiling kan het water eerst nog gefilterd of behandeld worden.

Zo ontstaat vlak onder de bestrating een waterbufferende laag. Voordeel daarvan is dat de oppervlakte immens groot gemaakt kan worden en daarmee het volume van de waterberging zeer groot. Bovendien wordt het volume niet in de diepte gezocht maar in de lengte en breedte. Het buffervolume ligt dus vlak onder maaiveld, boven het grondwater, te wachten op de extreme regenbui.

Deze waterbergende laag buffert niet enkel maar infiltreert ook. Zonder overlast, zonder veel grondwerk, zonder wegen die regelmatig blank staan en onbegaanbaar zijn en zonder economische schade. Zie voor meer technische informatie van de producten: infiltratie.

regenwater afkoppelen en infiltreren
regenwater afkoppelen en infiltreren

Mis niets en meld je aan op de nieuwsbrief

  Rotterdam en regenwater afkoppelen

  Dat dit project in Rotterdam uitgevoerd is is geen toeval. Rotterdammers kunnen sinds 1 januari 2020 namelijk een subsidie aanvragen als ze meer groen planten en het regenwater afkoppelen. De gemeente wil de stad zo wapenen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer.

  Het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen, Regenwater afkoppelen van het riool, Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Het zijn allemaal maatregelen waar Rotterdamse huiseigenaren, bedrijven, verenigingen en stichtingen subsidie voor kunnen aanvragen bij hun gemeente.

  Klantenservice van 8.30h tot 17.00h

  We staan je graag te woord bij vragen over onze producten, watersystemen of oplossingen.

  Marktleider met 25 jaar ervaring

  Wij adviseren, leveren, monteren en onderhouden watersystemen voor particulieren, groothandel en overheden.

  Grote voorraad = snelle verzending

  Dankzij de grote voorraden die GEP aan houdt, kunnen we snel leveren.

  Neem contact op met GEP

  Heeft u behoefte aan informatie, advies of een systeem op maat? Berekening van het volume van de regenwaterput, of de capaciteitsberekening van uw regenwaterpomp? Een berekening volgens Breeam? Neem dan contact met onze adviseurs op en u ontvangt van ons een offerte voor uw specifieke watersysteem.