Breektank installatie 750 liter 5-60

De Breektanks Drinkwater Break 10 van GEP voldoen aan de EN1717 en heeft in dat kader een type AA onderbreking. Deze is gecertificeerd door Belgaqua en KIWA. De breaktank Break 10 is voorzien van een prefab ingebouwde drukdompelpomp. Op de tank bevindt zich een drukbesturing zodat er op alle aftappunten waterdruk gegarandeerd kan worden.

YouTube video

Categorieën: ,
Volume breaktank (ltr)

Hoogte H1 (mm)

Hoogte H2 (mm)

Breedte (mm)

Drinkwateraansluiting

1’’

Persleiding

6/4’’

Noodoverloop in mm

DN 110

Gewicht in kg

Volume in liter

750

Max. druk in bar

4.2

Capaciteit in l/min

115

Max. vermogen in Watt

1.200

T

TOEPASSINGSGEBIED BREEKTANKS DRINKWATER

De breektanks drinkwater van GEP kunnen worden toegepast waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is. Daarbij dient men o.a. te denken aan slachterijen, mortuaria, tandartspraktijken, tuinberegening, irrigatie, laboratoria, drinkwaterbakken voor (pluim)vee, autowasserettes, wasserijen etc. Maar ook bij leidingsystemen met stilstaand water zoals sprinklersystemen, bluswater, etc. Ook op plaatsen waar men stoffen toevoegt aan het water, zoals bijvoorbeeld antibiotica, is men verplicht een onderbrekingstank te plaatsen tussen de drinkwateraansluiting en de binnen installatie.

 

De GEP Breaktank Break 10 wordt in de praktijk veel toegepast bij watersystemen waar een groot industrieel debiet vereist is en waar soms langdurig continue waterverbruik op kan treden. Toepassingen ziet men veel bij grote professionele vaatwassers, grote beregeningssystemen, irrigatie, slachterijen, drinkbakken voor vee, melkveebedrijven, wasserijen, autowasserettes etc.

 

De Breaktank Break 10 van GEP bestaat uit een kunststof binnentank. De drinkwateraansluiting bevindt zich aan de bovenkant middels een type AA trechter en deze voldoet aan de EN1717. De tank zelf bevat een niveausensor en 2 prefab gemonteerde drukdompelpompen. Deze houden het secundaire leidingnet op druk middels een drukbesturing. De pompen zijn cascadegestuurd. De Breaktank 10 is leverbaar met verschillende pompen.

 

Alles is prefab voorgemonteerd en demontabel voor snel onderhoud en service. De breaktank is voorzien van handvaten voor eenvoudige hanteerbaarheid. Naast de klantwensen ten aanzien van drinkwateraansluiting, capaciteit en druk is ook het volume variabel. De tankinhoud van de Breaktank 10 is leverbaar in 750 of 1.000 liter. Neem voor speciale wensen of specificaties contact op met GEP.

 

Norm waterleidingtechnische beveiliging

De uitvoering, aansluitingen en volume van een Breektanks Drinkwater kunnen sterk variëren per type. Het belangrijkste echter zijn de wettelijke eisen waar de Breektanks Drinkwater aan moet voldoen. Deze worden gehandhaafd door het waterleidingbedrijf en zijn vastgelegd in de Europese waterleiding technische norm, de EN1717.

Die EN 1717 draagt de officiële titel „Bescherming van het drinkwater tegen verontreiniging in drinkwaterinstallaties en algemene eisen aan veiligheidsvoorzieningen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroom“. In deze norm is sprake van soorten water, dat wil zeggen de grenswaarden waarbinnen gevaarlijke stoffen zich in het drinkwater voor menselijk gebruik mogen bevinden. Hoogste kwaliteit, drinkwater, wordt getypeerd als vloeistofcategorie 1.

Water dat niet voldoet aan de eisen voor drinkwater, wordt afhankelijk van het gevarenpotentieel voor de menselijke gezondheid ingedeeld in de vloeistofcategorieën twee tot vijf. De EN 1717 norm onderscheidt vervolgens een aantal groepen beveiligingen met verschillende types. Categorie 5 water is het “gevaarlijkste water”en daarvoor zijn de belangrijkste beveiligingen gecategoriseerd als groep A, oftewel “vrije uitloop”

In België is deze EN1717 norm vastgelegd in de technische voorschriften voor binnen installaties, oftewel het repertorium, gepubliceerd door de Belgische federatie voor de watersector “Belgaqua”.

In Nederland geschiedt de publicatie via de waterwerkbladen van de KIWA. Voor deze specifieke materie geldt het waterwerkblad 4.2. De breektanks die conform de reglementen en wettelijke vereisten geproduceerd zijn kan men eenvoudig herkennen aan de KIWA- en Belgaqua certificaten van de betreffende onderbrekingstanks. Daarmee weet men zeker dat men een breektank heeft die, in zowel België als Nederland, voldoet aan de reglementen en in alle opzichten veilig is.

GEP is in dit kader door KIWA en Belgaqua gecertificeerd, zie voor de details van de certificering de beoordelingsrichtlijn van KIWA.

Technische schema’s

 

Pompkarakteristiek Breektanks Drinkwater

Aansluitschema Breektanks Drinkwater

Naast de Breektanks Drinkwater met type AA onderbreking produceert GEP ook breektanks Drinkwater met een AB beveiliging, zie daarvoor de AB Onderbrekingen. Uiteraard zijn die types ook KIWA en Belgaqua gecertificeerd.

Bestelgegevens

Artikelnr Productbeschrijving Prijsgroep
405121 Break 10 1000 L 5-30 1
405130 Break 10 750 L 5-30 4
405131 Break 10 750 L 5-60 4
405132 Break 10 750 L 5-60 4
405133 Break 10 750 L 5-80 4
405134 Break 10 1000 L 5-80 4
405137 Break 10 750 L excl. Pomp 4
405138 Break 10 1000 L 4

 

Klantenservice van 8.00 tot 17.00

Direct antwoord bij vragen over producten, systemen en/of oplossingen.

Van advies tot onderhoud

Advies, levering, montage en onderhoud voor particulieren, tussenhandel en overheden.

Producent en marktleider met 25 jaar ervaring

Besparen door direct te kopen bij de fabrikant.

Meer informatie of een offerte ontvangen?

Neem dan contact met GEP op, we helpen je graag met het maken van de juiste keuze.