Hemelwaterverordening aangescherpt in België

De hemelwaterverordening in België zal worden aangescherpt. Grotere regenwaterputten en meer water dat moet infiltreren is één van de vele maatregelen waarmee de regering ons beter wil wapenen tegen de droogte en wateroverlast. Regenwater opvangen en hergebruiken wordt dus de regel, afvoeren wordt de uitzondering!

Vanaf 02/10/2023 zal het bij grondige verbouwingen of nieuwbouw verplicht zijn om een regenwaterput van minstens 5.000 liter te plaatsen, ongeacht de dakoppervlakte. Maar wanneer de dakoppervlakte groter is dan 80 m², is een put van minstens 7.500 liter nodig. En wanneer je dak meer dan 120m² beslaat, dan is een put van 10.000 liter verplicht. Dat water moet dan weer verplicht gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet, gebruik van de wasmachine, poetswater of dienstkraan.

Lees hieronder het hele artikel over de aanscherping van de hemelwaterverordening.

Nieuwe GSV Hemelwater 2023 goedgekeurd op 10 februari 2023

Grotere regenwaterputten en meer water dat moet infiltreren: het is één van de vele maatregelen waarmee Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir Vlaanderen beter wil wapenen tegen de droogte en mensen thuis over voldoende water wil laten beschikken. “Elke druppel telt. Daarom scherpen we de hemelwaterverordening aan: regenwater opvangen en hergebruiken wordt de regel, net als meer ruimte om water in de bodem te laten sijpelen. Regenwater afvoeren wordt de uitzondering. Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap in onze Blue Deal”, zegt Demir. Opvallend: ook het openbaar domein ontspringt niet langer de dans.

De klimaatverandering merken we ook in Vlaanderen. Van de voorbije zes jaar waren er maar liefst vijf met extreme droogte afgewisseld met zware overstromingen in de zomer van 2021. Verstandig omgaan met regenwater is dan ook cruciaal. Op aangeven van minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering daarom een aangescherpte hemelwaterverordening goed.

hemelwater verordening aangescherpt belgie

Zo worden de verplichte volumes voor regenwaterputten doordacht opgetrokken. Wie vandaag bouwt of grondig verbouwt moest tot op heden een regenwaterput van 5.000 liter laten steken. Ongeacht de dakoppervlakte. Daar komt nu verandering in. 5.000 liter blijft het minimum. Is je dakoppervlakte groter dan 80m² dan moet je regenwaterput minstens 7.500 liter groot zijn. Wanneer je dak meer dan 120m² beslaat, dan is een put van 10.000 liter verplicht. Dat water moet dan weer verplicht gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet, als poetswater of voor de wasmachine.

De verordening gaat uit van het principe ‘elke druppel telt’. De infiltratie- en buffervolumes zullen dus de hoogte in gaan. Vandaag geldt de verordening niet voor het openbaar domein. Straten, wegen en pleinen moeten dus niet voldoen aan de verordening. Te gek voor woorden, vindt Demir: “Je kan geen inspanningen vragen van de burger, maar als overheid zelf de andere kant opkijken. Het openbaar domein zal daarom ook aan de verordening moeten voldoen”.

De nieuwe regelgeving betekent niet dat elke oprit in Vlaanderen uitgebroken moet worden of een groot deel van de regenwaterputten plots te klein zou zijn. “De nieuwe regels gelden uiteraard enkel voor nieuwe projecten zoals nieuwbouw, grondige verbouwingen of ingrepen aan de afval- én hemelwatervoorziening”, stelt Demir gerust.

Om de Vlaming wegwijs te maken, werkt Demir volop aan een praktische rekentool en een handleiding met goede praktijkvoorbeelden, zowel voor burgers als voor specialisten zoals architecten en studiebureaus. Daarnaast komen er ook infosessies met en voor de bouwsector. De nieuwe hemelwaterverordening gaat voor particulieren in vanaf 2 oktober 2023. Omwille van de complexiteit van grotere bouwwerken volgt het openbaar domein in januari 2025.

Belangrijkste wijzigingen

  • Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten;
  • De verplichting tot plaatsing van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;
  • De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voortoepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;
  • Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening;
  • Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;
  • De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Hierbij nemen, conform de eerste pijler van de Blue Deal, ook overheden de handschoen op en geven ze het goede voorbeeld. Bijgevolg is deze verordening ook van toepassing op het openbaar domein.