Hemelwaterverordening Rotterdam

Een korte uitleg, een overzicht van de goedgekeurde maatregelen, eenvoudige rekenmodule, referenties in Rotterdam en hulp van plan tot montage. Meer heb je niet nodig.

Inhoudsopgave:

Bereken wat de verordening eist voor uw pand:

Hemelwaterverordening Rotterdam – van A tot Z voor jou als huiseigenaar

Als inwoner van onze grootste havenstad krijg je ook te maken met de Hemelwaterverordening Rotterdam. In deze prachtige stad, waar water een integraal deel vormt van de geschiedenis, architectuur en het dagelijks leven, is effectief en duurzaam waterbeheer essentieel. De Hemelwaterverordening speelt hierbij een sleutelrol. Deze wettelijke maatregel, ingevoerd door de gemeente Rotterdam, is erop gericht om de gevolgen van hevige regenval te beperken en tegelijkertijd het hergebruik van regenwater te stimuleren.

Voor wie is dit artikel geschreven..

Dit artikel is bedoeld voor vastgoed eigenaren in Rotterdam die gaan verbouwen en voor mensen die nieuw gaan bouwen of nieuwbouw betrekken. Dit is namelijk de groep die hoofdzakelijk te maken krijgt met de Hemelwaterverordening. We bespreken de verordening, de eisen die de gemeente stelt aan jou als Rotterdammer, de noodzaak en de doelen van de gemeente. Ook krijg je hulp bij het juist implementeren van de verordening in uw persoonlijke situatie.

Wanneer je dit artikel gelezen heeft dan weet je . . . . .

 • Wat je van de gemeente Rotterdam mag verwachten

 • Wat je van de gemeente Rotterdam kunt verwachten

 • Wat de motieven zijn voor de Hemelwaterverordening in Rotterdam

 • Wat de Hemelwaterverordening van jou en alle andere Rotterdammers eist 

 • Hoe je aan deze eisen voldoet

 • Welke stappen je moet zetten om boetes te voorkomen

 • Hoe GEP Water in het gehele traject kan helpen

Geheel kosteloos een plan op maat..

GEP Water is je partner voor de implementatie van de Hemelwaterverordening in Rotterdam. Ga daarom het wiel niet zelf opnieuw uitvinden. Laat de regenwater-specialisten kosteloos een maatwerkplan maken. Dit plan is volledig afgestemd op jouw pand en vertelt je exact wat je moet doen.

Wat is de Hemelwaterverordening Rotterdam?

De hemelwaterverordening Rotterdam beschrijft de regels die de Gemeente Rotterdam heeft om het beheer en de afvoer van regenwater te controleren. Deze verordening richt zich op het bevorderen van duurzaam waterbeheer en het verlichten van de druk op het rioleringssysteem tijdens zware regenval. Maatregelen beschrijven verplichtingen aan vastgoedeigenaren om regenwater op eigen terrein te verwerken en vervolgens de afvoer naar oppervlaktewater plaats hoort te vinden.

Verplichtingen voor nieuwe gebouwen en ingrijpend gerenoveerde gebouwen 

De Hemelwaterverordening Rotterdam verbiedt om vanaf een nieuwbouw pand hemelwater in het openbaar riool of op de openbare ruimte te lozen.

Eis van 50 mm waterberging bij nieuwbouw in de VBOR

Nieuwbouwprojecten voor woningbouw, kantoren en bedrijven en de aanleg van een nieuw terrein bieden mooie kansen voor het aanleggen van waterberging. Bij nieuwe bouwwerken en nieuwe terreinverharding van 500 vierkante meter en groter moet de initiatiefnemer van het nieuwbouwproject daarom minimaal 50 mm aan waterberging aanleggen.

Bij nieuwbouwprojecten in Rotterdam moet er dus een hemelwaterberging aangebracht en beheerd worden. Dit verbod treedt ook in werking wanneer bestaande panden ingrijpend verbouwd worden.

Hemelwaterverordening Rotterdam bij bestaande bouw

Kern van de hemelwaterverordening Rotterdam is dat er een verbod geldt om regenwater af te voeren naar een openbaar vuilwaterriool van de gemeente als een openbare hemelwatervoorziening wordt aangelegd.

Voorkomen van waterschade en bijdragen aan een klimaatbestendige stad

De Hemelwaterverordening Rotterdam is een belangrijke stap richting een meer duurzame toekomst. Het doel en de visie van de gemeente Rotterdam zijn hierbij glashelder:

 • Waterschade voorkomen

 • Behouden van een gezond woonklimaat

hemelwaterverordening-rotterdam

Een voordeel van de Hemelwaterverordening is een groener en aangenamer stedelijk landschap.

Waterschade voorkomen

Door hemelwater effectief te beheren wil de gemeente Rotterdam de negatieve gevolgen van zware regenval minimaliseren. Dit met als doel waterschade aan woningen en infrastructuur voorkomen. Ontstaat er toch wateroverlast wordt de schade beperkt door effectief beheer.

Behouden van een gezond woonklimaat

Naast het voorkomen van waterschade heeft de bestendigheid tegen klimaatverandering en weersfluctuaties de focus in deze bruisende stad. Het doorvoeren van duurzame afwateringsoplossingen voorkomt overbelasting van het rioolsysteem. Ook draagt het gefaseerd afvoeren bij aan een groener en aangenamer stedelijk landschap.

Of heb je een vraag over de Hemelwaterverordening?

Stel hem dan! Je ontvangt binnen 2 uur antwoord van een specialist.

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist

De noodzaak voor de Hemelwaterverordening

Met de invoer van de Hemelwaterverordening Rotterdam wil de gemeente een duurzame, veerkrachtige en leefbare stad waarborgen voor alle Rotterdammers. Om dit te bereiken worden alle inwoners aangespoord bij te dragen aan de duurzame ambities van de stad. Maar uiteraard legt de gemeente Rotterdam niet de gehele verantwoording bij bewoners en bedrijven.

Verantwoordelijkheid van de gemeente voor de verwerking van hemelwater

Zelf neemt de gemeente Rotterdam ook een aanzienlijke verantwoordelijkheid in de verwerking van hemelwater door het ontwerpen, plaatsen en onderhouden van een robuust stedelijk drainagesysteem. Denk hierbij aan de ontwikkeling van grootschalige infrastructuurprojecten, zoals:

 • Aanleg van waterbergingsgebieden

 • Verbeteren riolering capaciteit

 • Aanleg van groene daken op gemeentelijke gebouwen

 • Integratie van regenwatertuinen in parken en straten

Het bovenstaande, tezamen met het monitoren, plannen en communiceren van watergerelateerde risico’s doet de gemeente er alles aan om de veiligheid en het welzijn van de burgers en bedrijven te waarborgen. Dit alles is vastgelegd in het GRP – Gemeentelijk Rioleringsplan.

Uitgangspunten en ambities van het Gemeentelijk Rioleringsplan Rotterdam

Het GRP – Gemeentelijk Rioleringsplan van Rotterdam is het strategische plan om duurzame toekomstbestendige oplossingen te implementeren in stedelijk waterbeheer. De uitgangspunten van het plan zijn:

 • Veiligheid

 • Gezondheid

Dit wordt bereikt door het waarborgen van effectieve afvalwaterverwerking, het beheren van hemel- en grondwater en het aanpakken van vervuiling om de waterkwaliteit te waarborgen. De ambities van het plan omvatten onder andere:

 • Aanpassen van de stedelijke waterinfrastructuur

 • Bevorderen van duurzaam waterbeheer

 • Stimuleren van innovaties

Hemelwaterverordening in de praktijk

De Hemelwaterverordening Rotterdam verplicht inwoners maatregelen te nemen om regenwater op hun eigendom te houden en het natuurlijk te infiltreren. Maar de gemeente kan bewoners ook verplichten een deel van hun eigendom onverhard te laten voor natuurlijke infiltratie van regenwater in de grond.

Dit zijn de goedgekeurde maatregelen voor Rotterdam:

 • Installeren van een regenwatersysteem

 • Gebruik van regentonnen

 • Aanleggen van groene daken

 • Creëren van regenwatertuinen

 • Installeren van bestrating die regenwater infiltreert in de grond

Of heb je ‘n vraag over de maatregelen?

Stel hem dan! We helpen je graag!

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist

Hoeveel regenwater moet je opvangen?

De berekening hoeveel regenwater je moet opvangen, verzamelen en afvoeren volgens de Hemelwaterverordening Rotterdam is bepalend voor de m² oppervlakte van je perceel. Met enkele basisgegevens maak je gemakkelijk zelf een globale inschatting. Hieronder lees je hoe je dat doet. Wil je direct een exacte berekening? Gebruik dan de rekenmodule.

Bepaal het verzamelgebied:

Het verzamelgebied is het gebied waar het voor u mogelijk is om regenwater op te vangen. Voor jou als huiseigenaar is dit het dak. Meet de lengte en breedte van dit gebied in meters.

Verzamelgebied in m² = (l * b)  

Controleer de hoeveelheid regen:

De hoeveelheid regen wordt uitgedrukt in millimeters (mm).

Hoeveelheid regen: 1mm = 1 liter water per m²

Bereken het totale volume:

Vermenigvuldig de oppervlakte van het verzamelgebied met de hoeveelheid regenval in mm of in liters per m². Zo bereken je het totale volume aan regenwater dat je kunt verzamelen.

Totale volume = (verzamelgebied * hoeveelheid regen)

Bepaal de afvoercapaciteit:

Om te weten hoeveel water je kunt afvoeren, houdt je rekening met uw goten en afvoerpijpen. Gaat u daarnaast ook nog infiltreren bepaalt een complexe formule uw afvoercapaciteit. Hierin worden factoren als verdamping, de hoek van uw dak en grondeigenschappen meegenomen. Via de rekenmodule bereken je in elke situatie zelf eenvoudig en snel je afvoercapaciteit

Uw perceel speelt de hoofdrol bij het opvangen van regenwater

De Hemelwaterverordening Rotterdam beschouwt jouw perceel als essentieel onderdeel van je regenwaterbeheer. Want als huiseigenaar ga je regenwater op jouw perceel opvangen en behandelen. Voor de meeste huiseigenaren is het bedenken, ontwerpen en installeren een complexe uitdaging. Gelukkig staan de specialisten van GEP je bij in elke fase van dit traject.

Of heb je hulp nodig vanwege Breeam eisen?

Stel je vraag hier! De specialisten van GEP ontzorgen je volledig.

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist

Implementatie en naleving Hemelwaterverordening Rotterdam

De gemeente stimuleert een juiste implementatie en naleving van de Hemelwaterverordening Rotterdam. Dit door het verstrekken van informatie, subsidies en het bieden van ondersteuning. Maar er worden ook inspecties uitgevoerd en boetes opgelegd bij het niet op de juiste manier naleven van de eisen. Maar wanneer je met de specialisten van GEP Water in zee gaat, ben je ervan verzekert dat je regenwater installatie aan alle eisen voldoet.

GEP Regenwater erkend leerbedrijf
GEP is KIWA gecertificeerd
GEP levert DVGW gecertificeerde regenwatersystemen
GEP levert Belgaqua gecertificeerde regenwatersystemen

Naleving is je eigen verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze naleven van de Hemelwaterverordening Rotterdam ligt volledig bij jou als huiseigenaar. Maar wil je zeker zijn dat je aan de meest actuele eisen voldoet? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van GEP Watermanagement BV. Deze specialisten weten exact wat je moet doen. Maar ook wat je niet hoeft te doen. Zo voorkom je met GEP aan je zijde boetes en/of een desinvestering. Ook ben je verzekert van kwaliteit en profiteer je van ruim 25 jaar kennis en praktijkervaring.

Eigen showroom

Advies op maat over de Hemelwaterverordening Amsterdam? Kom naar de GEP-showroom in onze vestiging in Arkel. Maak en afspraak voor een adviesgesprek.

Eigen productie

Productie van GEP-producten geschiedt grotendeels in eigen huis, zo kunnen we hoge kwaliteit garanderen en flexibel zijn naar uw wensen.

Grote voorraad

“De beste raad is voorraad”. Dus we houden ons voorraadpeil dusdanig hoog zodat we je orders altijd snel kunnen leveren.

Snelle levering

GEP levert uit eigen voorraad en beschikt over eigen vervoer, dus zijn je systemen en producten voor de Hemelwaterverordening Amsterdam altijd snel leverbaar.

Eigen servicedienst

GEP heeft een eigen servicedienst om je te ondersteunen bij projecten, inbedrijfnames, service en onderhoud.

Hoge kwaliteit

Ervaring, kwalitatieve productontwikkeling en een hoogwaardige productie bieden je KIWA-, Belgaqua en DVGW gecertificeerde producten.

Of wil je eerst wat meer informatie over ons bedrijf?

Bezoek dan de showroom van GEP, vlakbij Rotterdam, daar is van alles te zien over regenwater. Neem contact op met één van de GEP-collega’s.

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist

Subsidiemogelijkheden en ondersteuning voor huiseigenaren

De gemeente biedt financiële ondersteuning aan jou als huiseigenaar voor duurzame initiatieven die voortvloeien uit de Hemelwaterverordening Rotterdam. Deze subsidies kunnen de gehele kosten – of een aanzienlijk deel daarvan dekken. Voorbeelden van deze duurzame initiatieven zijn:

 • Installeren van een regenwatersysteem

 • Gebruik van regentonnen

 • Aanleggen van groene daken

 • Creëren van regenwatertuinen

 • Installeren van bestrating die regenwater infiltreert in de grond

De specialisten van GEP Water kennen alle duurzame subsidiemogelijkheden voor u als huiseigenaar. Door nu te investeren in een groener Rotterdam, draag je je steentje bij en ontvang je financiële ondersteuning. Doe je dit samen met GEP dan weet je ook zeker dat je nooit te veel betaalt en altijd de maximale subsidie ontvangt.

Of informeer naar de subsidies in Rotterdam?

Stel je vraag! U ontvangt binnen 2 uur antwoord van een specialist.

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist

Voordelen en impact van de Hemelwaterverordening Rotterdam voor jou als inwoner

Duurzaam waterbeheer, waterberging en afwateringssystemen, die voortvloeien uit de Hemelwaterverordening Rotterdam bieden jou en jouw stadsgenoten alleen maar voordelen:

 • Preventie tegen overstromingen

Duurzame afwateringssystemen helpen het risico op overstromingen in je woning te reduceren door tijdens zware regenval de belasting op de riolering te verminderen

 • Besparing op waterkosten

Door regenwater op te vangen en te gebruiken in de tuin, het toilet en de wasmachine, bespaar je drinkwater en verlaag je je waterrekening.

 • Verhogen van de biodiversiteit

Regentuinen en groene daken creëren habitats voor lokale planten, dieren en verhogen daarmee de biodiversiteit.

 • Herstel van de bodemgezondheid

Regenwater opvangen en infiltreren in de grond, helpt de natuurlijke watercyclus herstellen en draagt bij aan de bodemgezondheid op uw perceel en daarmee in de gehele stad.

 • Verbetering van de luchtkwaliteit

De beplanting die deel uitmaakt van duurzame waterbeheersmaatregelen verbetert de luchtkwaliteit rondom je woning.

 • Voorbereid op impact van klimaatverandering

Wanneer je gebruik maakt van duurzaam waterbeheer bereidt je je woning voor op de effecten van klimaatverandering en intensieve, frequente regenval.

 • Groene esthetische verbeteringen

Regentuinen, groene daken en doorlatende bestrating zijn functioneel en verhogen de waarde van je woning.

 • Verlaging van de omgevingstemperatuur

Beplanting in duurzame waterbeheeroplossingen helpt de temperatuur rondom je woning te verlagen tijdens warme zomermaanden.

Neem je verantwoordelijkheid en grijp je kans

Het beheer van hemelwater in Rotterdam is niet slechts een verantwoordelijkheid, maar ook een kans voor jou als Rotterdammer. Een kans om bij te dragen aan een duurzamere, veerkrachtigere stad en tegelijkertijd te profiteren van potentiële subsidies en een verbeterde leefomgeving. Of je nu overweegt om een groen dak te installeren, een regenwateropvangsysteem te implementeren, of andere vormen van duurzaam waterbeheer toe te passen, elke druppel telt. GEP Water staat klaar om jou te ondersteunen bij elke stap van dit proces.

Gebruik de rekenmodule

Maak gebruik van de rekenmodule en ontdek wat je kunt doen aan wateropvang en -beheer. Pak je verantwoordelijkheid en neem vrijblijvend contact op met GEP Water om te zien hoe je jouw rol in het waterbeheer van Rotterdam het best kunt vervullen. Zo doe je wat je kan voor een duurzaam en leefbaar Rotterdam. De Hemelwaterverordening Rotterdam en jouw initiatief maken het verschil vandaag, in de toekomst en voor alle toekomstige generaties en bewoners in jouw stad.

Profiteer van het voordeel van een ervaren partner:

 • 25 jaar kennis & ervaring

 • Gratis waterberegingsplan op maat

 • Van advies tot montage

 • Showroom bezoeken

Of heb je nog een vraag?

Stel hem dan! Je ontvangt binnen 2 uur antwoord van een specialist.

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist


Enkele succesverhalen van GEP Water in Rotterdam

Mede als gevolg van de Hemelwaterverordening Rotterdam heeft GEP Water al een groot aantal regenwatersystemen aangelegd. Hieronder hebben we er een aantal kort opgesomd.

hemelwaterverordening rotterdam waterberging

Hemelwaterverordening bij woning Distelweg Amsterdam

Een platte regenwatertank betekent gering graafwerk en bescherming tegen hoog grondwater. Bij een woning in Amsterdam is in verband met de hoge grondwaterstand een 1.500 liter tank geplaatst. Deze tanks kunnen ook onder een parkeerplaats want dit type regenwatertank is klasse B verkeersbelastbaar (personenawagens). Uiteraard kunnen de regenwatertanks gekoppeld worden om een groter volume te verkrijgen.

hemelwaterverordening-rotterdam-bergingsvolume

Hemelwaterverordening bij bedrijf aan Rotterdamse ring

Een regenwatersysteem met een tank op de bovenste verdieping, het regenwater van het platte dak stroomt naar beneden de regenwatertank in. Deze tank heeft het design van een muur zodat het geen storend element is op zolder. De toiletten op de verdiepingen onder de regenwatertank worden voorzien van regenwater uit deze tank. Geheel zonder pomp, volledig operationeel dankzij de zwaartekracht.

hemelwaterverordening-rotterdam-hemelwater

Hemelwaterverordening bij Tropicana BlueCity in Rotterdam

Op het enorme dak van BlueCity (voormalig Tropicana) valt jaarlijks 2.900 m3 regenwater. Deze hoeveelheid water is genoeg om 120 Rotterdammers een jaar lang te laten douchen. Dat regenwater wordt opgeslagen in een grote waterzak in de kelder en vervolgens gebruikt voor toiletspoeling.

hemelwaterverordening-rotterdam-regenwatergebruik

Gebruik van regenwater bij Boijmans van Beuningen in Rotterdam

Depot Boijmans Van Beuningen behoeft geen verdere uitleg. Dit unieke gebouw in Rotterdam is ontworpen conform de moderne eisen van de Rotterdamse hemelwaterverordening.  Zie voor meer informatie over dit unieke project in Rotterdam bij onze uitgebreide referentie beschrijving.

hemelwaterverordening rotterdam groendak

De Doelen en Hemelwaterverordening

Op het dak van congres- en concertgebouw De Doelen” vindt je het grootste multifunctionele dak op een gemeentelijk rijksmonument. En daarmee is Rotterdam een klein, groen paradijs rijker van maar liefst 2.000 badkuipen! Zie voor meer informatie over dit unieke project in Rotterdam bij onze uitgebreide referentie beschrijving.

Maak gebruik van onze ruime kennis en ervaring!

Maak gebruik van 25 jaar kennis en ervaring en GEP zorgt dat je voldoet aan de Hemelwaterverordening Rotterdam. Heb je technische informatie nodig over regenwater afkoppelen, of een ontwerp van een regenwatersysteem conform de eisen van de hemelwaterverordening? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Laat GEP je helpen met de Hemelwaterverordening

Kies voor maximale kwaliteit, een minimale investering en optimaal gebruik van de subsidiemogelijkheden.

Stijn, de specialist vor uw vragen over regenwater opvangen en te verpompen, de regenwaterpomp specialist

Actuele stand van Hemelwaterverordening Rotterdam

Wetgeving in het kader van hemelwaterverordeningen en klimaat is soms onderhevig aan voortschrijdend inzicht en kan dus van tijd tot tijd aangepast en gewijzigd worden. Aan bovenstaande tekst kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we naar de gemeente Rotterdam en naar de Hemelwaterverordening Rotterdam in het algemeen.

BRON: Gemeenteblad RotterdamHemelwaterverordening Rotterdam
BRON: GRP -Gemeentelijk Rioleringsplan

FAQ Hemelwaterverordening Rotterdam

Moet bestaande bouw ook verplicht regenwater afkoppelen?

Bestaande bouw wordt niet verplicht om het regenwater af te koppelen. Tenzij de gemeente een openbare hemelwatervoorziening aan legt. De kern van de verordening is dat er een verbod geldt om regenwater af te voeren naar een openbaar vuilwaterriool van de gemeente als een openbare hemelwatervoorziening wordt aangelegd.

Is de vorm van het dak relevant voor de hemelwaterverordening?

De waterberging hoeft niet op het dak dus er wordt enkel gerekend met de voetprint van het gebouw, dus het geprojecteerde oppervlak. De wijze waarop het volume vorm gegeven wordt is niet verplicht voorgeschreven.

Hoe groot moet die waterberging dan zijn?

Bij nieuwe bouwwerken en nieuwe terreinverharding van 500 vierkante meter en groter moet de initiatiefnemer van het nieuwbouwproject daarom minimaal 50 mm aan waterberging aanleggen. Dus bij een dak en bestrating van totaal 100 m2 moet er een waterberging van 5.000 liter gerealiseerd worden.

Ga je een waterberging in Rotterdam aan leggen?

Dan is het belangrijk om op tijd contact op te nemen met de afdeling Water van de gemeente Rotterdam. Dan kun je de voorzieningen voor de waterberging nog in het ontwerp van de nieuwbouwontwikkeling meenemen. Je hebt een goedkeuring van de waterberging van de afdeling Water nodig om een rioolaansluitvergunning te krijgen.

Kan GEP helpen met het ontwerp van een regenwatersysteem dat voldoet aan de eisen van de Hemelwaterverordening Rotterdam?

Uiteraard helpt GEP graag met het ontwerp van een regenwatersysteem dat voldoet aan de eisen van de Hemelwaterverordening Amsterdam.

Klantenservice van 8.30 uur tot 17.00 uur

We staan je graag te woord bij vragen over onze producten, systemen of oplossingen.

One Stop Shop

GEP biedt een totaaloplossing. Dus rechtstreeks kopen bij diegene die engineert en produceert.

Eigen servicedienst

GEP heeft een eigen servicedienst om te ondersteunen bij projecten, inbedrijfnames, service en onderhoud.

Neem contact op met GEP

Heb je behoefte aan informatie, advies of een systeem op maat? Berekening van het volume van de regenwaterput, of de capaciteitsberekening van uw regenwaterpomp? Een berekening volgens Breeam? Neem dan contact met onze adviseurs op en je ontvangt van ons een offerte voor jouw specifieke watersysteem.

  Stel je vraag: