Slim omgaan met regenwater

Slim omgaan met regenwater betekent eigenlijk anticiperen in plaats van reageren.

Slim omgaan met regenwater

Door regenwatersystemen, regenwatertanks en regenwaterputten te koppelen aan een slim besturingssysteem kan er veel effectiever worden omgegaan met regenwater. Slim omgaan met regenwater is daarbij het credo.

Bij “normale” regenwatersystemen of systemen voor infiltratie wordt het regenwater maximaal enkele dagen vastgehouden en geleidelijk geïnfiltreerd in de bodem. Bij regenwatergebruik wordt het regenwater opgevangen en geleidelijk aan gebruikt en zo geloosd op het riool.

Zodra de regenwaterputten of infiltratiekratten volledig gevuld zijn wordt bij deze waterbuffers het regenwater alsnog snel afgevoerd naar het riool, kanaal, rivier en uiteindelijk de zee. In veel gevallen is het afvoeren van het regenwater echter helemaal niet nodig en zou over een veel langere periode opgevangen regenwater gebruikt kunnen worden om te infiltreren en/of te gebruiken. Het kan veel slimmer . . . . . . .

YouTube video
Film: van een regenwatersysteem waarbij er slim omgegaan wordt met regenwater middels een intelligente besturing

Slim en Intelligent omgaan met regenwater

Door slimme intelligente besturingen te koppelen aan de regenwatertanks en regenwaterputten kan veel effectiever worden omgegaan met regenwater en een regenwatersysteem. Bij een slimme waterberging wordt er op basis van een grote hoeveelheid data bepaald waar en wanneer het regenwater in de regenwatertank voor wordt gebruikt.

Deze data worden aangeleverd door interne sensoren van het systeem zelf en door externe databronnen zoals bijvoorbeeld buienradar en weersverwachting. Sensoren van het systeem zelf zijn bijvoorbeeld niveausensoren in de regenwaterput, vochtsensoren in de grond of digitale watermeters.

Met al die gegevens gaat een slim regenwatersysteem bepalen wat er moet gebeuren. Als de slimme regenwaterbesturing bijvoorbeeld ziet dat de weersvoorspellingen aan geven dat het nog twee weken droog blijft, ligt de focus op gebruik van regenwater om toiletten te spoelen, planten water te geven etc. Op die manier wordt het drinkwatergebruik beperkt.

Als de vochtsensoren in de grond dan laten zien dat de waterstand daalt of de ondergrond verzilt, zal het regenwatersysteem bijvoorbeeld prioriteit kunnen geven aan irrigatie of infiltratie in de bodem. Wanneer die sensoren in een hoge waterstand signaleren, wordt er juist niet geïnfiltreerd om te voorkomen dat kelders in de omgeving vochtig worden.

Maar de slimme besturing kan op basis van de weerdata bijvoorbeeld ook besluiten de waterberging te legen, ruim voordat een extreme regenbui valt. Op die manier wordt wateroverlast voorkomen. Zo zijn er talloze slimme mogelijkheden denkbaar.

Regenwatertanks en regenwaterputten voor regenwatergebruik en regenwateropvang kunnen dan ook voor retentie gebruikt worden. Een slimme buffer is dus niet groter dan een bestaande buffer, maar biedt wel dezelfde waterveiligheid en een veel hogere bijdrage aan veiligheid en duurzaamheid.

Door het algoritme van GEP dat de waterberging aanstuurt periodiek te verbeteren, via de cloud, kan een waterbuffer steeds efficiënter en zelflerend worden ingezet.

Met een slimme waterbuffer kan tot 90 procent van het regenwater nuttig worden gebruikt. Alleen na periodes van extreme of zeer langdurige neerslag zal er water naar het riool worden afgevoerd. Slim omgaan met regenwater kan hiermee een bijdrage leveren aan het beperken van verdroging en waterschaarste en GEP levert daarvoor de kennis, de innovatie en de producten.

De voordelen van regenwater in het huishouden.

 • Regenwatergebruik bespaart veel drinkwater

 • De regenwatertank vergroot het bufferende vermogen van het rioolstelsel


Je kunt gefilterd regenwater gebruiken voor de wasmachine, de tuin en om het toilet te spoelen. Met een IRM®™-Regenwatersysteem van GEP kan dit op een veilige en betrouwbare manier. Je behaalt dan een besparing van bijna 50% op je drinkwaterverbruik. Dergelijke regenwatersystemen maken we al jarenlang, feitelijk al sinds 2000. Zie de geschiedenis van GEP Watermanagement.

Maar sinds 2023 is er iets nieuws, we gaan nog slimmer om met regenwater. De intelligente regenwaterbuffer van GEP gaat nog een stapje verder. Het zorgt niet alleen voor dat er veel drinkwater bespaart wordt maar de IRM ® – besturing zorgt ook voor:.

Situatie 1: Sturen op basis van een extreme regenbui . . . . .

De IRM ® – besturing bepaalt wanneer er regenwater geloosd moet worden

Komt er een grote extreme regenbui aan? Dan loost de regenwatertank een paar uur van tevoren een deel van zijn opgeslagen regenwater. Dus het rioolstelsel hoeft niet in enkele minuten de hele extreme regenbui te verwerken maar er wordt langzaam en gedoseerd regenwater uit de regenwatertank op het riool geloosd voordat de extreme regenbui gevallen is. Er wordt dus ruimte in de regenwatertank vrij gemaakt voor de grote regenbui die over een paar uur gaat vallen.

slim sturen van regenwater

Slimme besturing van regenwater maakt regenwaterput deel van het watersysteem

De regenwaterput wordt zo als het ware een onderdeel van het rioleringssysteem, de rioolcapaciteit is uitgebreid met het bufferend volume van de regenwaterput, zonder dat de capaciteit van het riool zelf te hoeven vergroten. Zodra de extreme regenbui dan valt, vult de regenwatertank zich weer met nieuw regenwater zonder dat er geloosd wordt op het riool. Dus er ontstaat zo geen wateroverlast.

slim sturen van regenwatertanks

Figuur: slim omgaan met regenwater zorgt voor extra waterbergend volume in het rioolstelsel

Slim omgaan met regenwater: anticiperen in plaats van reageren

Met de intelligente besturing van regenwaterputten maak je dus optimaal gebruik van het regenwater, de (beperkte) capaciteit van het rioleringssysteem en de (beperkte) capaciteit van het drinkwaternet.

Wat levert slimme besturing van regenwater concreet op

 • Minder drinkwatergebruik. Een groot deel van je drinkwatergebruik, ruim 50%, vervang je namelijk met regenwater

 • Minder wateroverlast. Door het gelijkmatig belasten van de riolering
  verdwijnt de piekbelasting bij extreme regenbuien. Hierdoor blijft de
  infrastructuur van de riolering toereikend zonder dat er water overlast op
  treedt

 • Een kleinere piek belasting van de drinkwatervraag. Zo hoeven de buizen
  die het water naar je woning brengen minder groot te zijn. Duurzaam, én
  kostenbesparend.

YouTube video

Situatie 2: Sturen op basis van een extreme droogte . . . . .

De IRM ® – besturing bepaald wanneer er drinkwater bijgevuld moet worden.

Blijft het een tijd lang droog? Dan kijkt de besturing of er regenwater in de regenwaterput beschikbaar is. Als de regenwatertank leeg is en het blijft nog lang droog dan zullen er heel veel regenwatersystemen overschakelen op drinkwater.

Dat heeft als gevolg dat de totale vraag naar drinkwater met 50% toeneemt waardoor ons drinkwaternet in de problemen komt omdat die niet aan deze extreme vraag kan voldoen.

In dat geval zal de IRM® besturing ’s nachts evenveel drinkwater toevoegen als er overdag gebruikt wordt. Waarom ’s nachts? Omdat dan het minste water wordt verbruikt.

slim sturen van regenwater

Dus als men ’s ochtends wakker wordt en de vraag naar drinkwater toeneemt naar de piekwaarde dan put het watersysteem uit de regenwaterput en niet uit het drinkwaternet. Zo wordt de hoeveelheid drink water langzaam en gedoseerd uit het net gevraagd zodat er geen extreme piekvraag ontstaat.

De regenwaterput wordt zo als het ware een onderdeel van het drinkwatersysteem, het is uitgebreid met het bufferend volume van de regenwaterput, zonder dat de capaciteit van het leidingnet zelf te hoeven vergroten.

slim sturen van waterberging

Figuur: slim omgaan met regenwater zorgt voor minder piekvragen naar drinkwater

Je wilt ook slim omgaan met regenwater?

Bel of mail ons dan! We helpen je graag!

Hemelwaterverordening amsterdam specialist lianne gepwater

Enkele succesverhalen van GEP met slim omgaan met regenwater

Er draaien inmiddels al een aantal slimme regenwatersystemen die connectie hebben met de cloud en op basis van weersverwachting anticiperen op de extreme neerslag. Enkele voorbeelden daarvan staan hier onder:

slim omgaan met regenwater retentiedak dak met waterberging

Slim omgaan met regenwater met een weerstation

De slimme regenwatersystemen halen hun gegevens van bijvoorbeeld buienradar en de weersverwachting. De actuele lokale gegevens van vochtigheid, luchtvochtigheid, neerslag en temperatuur haalt de slimme besturing van het lokale weerstation van GEP. Dat weerstation kan uitgerust worden met verschillende IOT sensoren, in dit specifieke geval betreft het sensoren voor neerslaghoeveelheid, temperatuur en vochtigheid.

slim omgaan met regenwater intelligente besturing met buienradar

Dak met waterretentie in Rotterdam

Op cultureel centrum “de Doelen” is een slimme besturing verantwoordelijk voor het watermanagement op het hele dak. Voorspelt buienradar een bepaalde hoeveelheid neerslag en zit het systeem al vol met water? Dan zal het daksysteem ledigen met een tempo dat nodig is om de volgende bui volledig op te kunnen vangen. Dus daarmee is de waterberging gegarandeerd aanwezig op het moment dat die nodig is. Is het juist een periode droog? Dan houdt de slimme besturing het water vast voor de beplanting. Zie: 2.000 badkuipen op het dak van “De Doelen” GEP Waterregenwater

slim omgaan met regenwater met een irm besturing

Slim omgaan met regenwater op waterdak in Nijmegen

Bij een dak in Nijmegen is een waterberging op het dak gerealiseerd. Hier wordt 20 cm water vast gehouden. Bij naderende extreme regenbuien wordt dit voor de regenbui gedoseerd afgevoerd vanaf het dak.

slim omgaan met regenwater regenwatertank met slimme sturing

Slim omgaan met regenwater met een regenwatertank

De floriade in Almere heeft een gebouw met een regenwatertank die slim bestuurt wordt, bij een naderende onweersbui wordt die tijdig leeg gemaakt zodat het gehele volume beschikbaar is voor de naderende regenbui. Zie hier de volledige referentie.

slim omgaan met regenwater irm in the cloud

IRM technologie van GEP

De IRM technologie van GEP staat voor intelligent regenwater management, oftewel “slim omgaan met regenwater”. De software van de nieuwe generatie slimme besturingen kan via de cloud aangestuurd worden zodat de technologie en systemen van GEP zelflerend en anticiperend gemaakt kunnen worden.

Of heb je hulp nodig vanwege Breeam eisen?

Stel je vraag hier! De specialisten van GEP ontzorgen je volledig.

Hemelwaterverordening amsterdam adviseur fred prins gepwater

Slim omgaan met regenwater, Alles onder controle met de Slimme besturing van GEP

De besturing dien op internet aangesloten te worden voor online monitoring. De communicatie tussen systeem en de server van GEP gebeurt op basis van MQTT-berichten. De devicepage geeft een overzicht van de actuele bedrijfstoestand. Voor de beheerder geeft het systeem inzicht in de historische data van het systeem voor service en onderhoudsdoeleinden.  

Ook kan het systeem voorzien worden van watermeters om het rendement van het systeem te bepalen. Alarmmeldingen kunnen via modbus communicatie worden doorgegeven worden aan het GBS systeem. Het systeem is tevens aan te sluiten op andere watermanagement servicediensten van GEP zoals:

 • GEP Rainwater Ditch (slim omgaan met regenwater door regenwatertanks of buffers tijdelijk vrij te maken voor verwachte neerslag).

 • GEP Regenerator (slim omgaan met regenwater door de combinatie met aquathermie dus regenwater en grijswater als bron voor GEP Regenerator systemen).

 • GEP Leak Snitch (slim omgaan met regenwater en lekdetectie in de persleiding van het regenwatersysteem)

 • GEP APP (online pagina met actuele data van het systeem zoals waterstanden en het watergebruik)

 • GEP Smart Filter Flush (slim omgaan met regenwater en automatische filterreiniging met first flush regeling)

Specificaties van slimme besturing van GEP

Voeding: 230 Volt
Maximale stroom aansluiting: 16 Ampère
Lekstroomzekering: 100 mA
Afmetingen: LxBxH 500x500x200
Internet: Cat 5 UTP kabel

slim omgaan met regenwater besturing

Foto: slim omgaan met regenwater met de intelligente technologie van GEP

Eigen showroom

Advies op maat over slim omgaan met regenwater? Kom naar het regenwater experience center in Gorinchem. Maak en afspraak voor een adviesgesprek.

Eigen productie

Productie van GEP-producten geschiedt grotendeels in eigen huis, zo kunnen we hoge kwaliteit garanderen en flexibel zijn naar uw wensen.

Grote voorraad

“De beste raad is voorraad”. Dus we houden ons voorraadpeil dusdanig hoog zodat we je orders altijd snel kunnen leveren.

Snelle levering

GEP levert uit eigen voorraad en beschikt over eigen vervoer, dus zijn je systemen en producten voor de Hemelwaterverordening Amsterdam altijd snel leverbaar.

Eigen servicedienst

GEP heeft een eigen servicedienst om je te ondersteunen bij projecten, inbedrijfnames, service en onderhoud.

Hoge kwaliteit

Ervaring, kwalitatieve productontwikkeling en een hoogwaardige productie bieden je KIWA- en Belgaqua gecertificeerde producten.

Maak gebruik van onze ruime kennis en ervaring!

Maak gebruik van 25 jaar kennis en ervaring en GEP zorgt dat je voldoet aan de Hemelwaterverordening en een slimme waterberging hebt. Wil je slim omgaan met regenwater, of een ontwerp van een regenwatersysteem? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Bezoek Experience center in Gorinchem

Bekijk, voel en ervaar onze producten, systemen of oplossingen in het echt. Ze staan permanent tentoongesteld in Gorinchem.

Klantenservice van 8.30 uur tot 17.00 uur

We staan je graag te woord bij vragen over onze producten, systemen of oplossingen.

One Stop Shop

GEP biedt een totaaloplossing. Dus rechtstreeks kopen bij diegene die engineert en produceert.

Eigen servicedienst

GEP heeft een eigen servicedienst om te ondersteunen bij projecten, inbedrijfnames, service en onderhoud.

Neem contact op met GEP

Wil je ook slim omgaan met regenwater? Of wil je het regenwater experience center van GEP in Gorinchem bezoeken? Neem dan contact met onze adviseurs op en je ontvangt van ons een offerte voor jouw specifieke watersysteem.

  Stel je vraag: